NORMATIVA DO DIA 3 DE FEBREIRO DE 2023

Convocatoria de axudas, en concorrencia competitiva, para o fomento de plantacións de castiñeiro para froito e para a rexeneración e/ou mellora de soutos tradicionais de castiñeiros

DOUE  02 DE FEBRERO

LEGISLACIÓN (L30)

REGLAMENTOS

Comercialización de productos fitosanitarios – Reglamento de Ejecución (UE) 2023/216 de la Comisión, de 1 de febrero de 2023, por el que se aprueba la sustancia activa de bajo riesgo Trichoderma atroviride AGR2 con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión ( 1 )

DOUE  03 DE FEBRERO

LEGISLACIÓN (L32)

REGLAMENTOS

Comercialización de productos fitosanitarios – Reglamento de Ejecución (UE) 2023/223 de la Comisión de 27 de enero de 2023 por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa Pseudomonas chlororaphis, cepa MA 342, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE)

Peste porcina africana – Reglamento de Ejecución (UE) 2023/224 de la Comisión de 2 de febrero de 2023 que modifica el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605, por el que se establecen medidas especiales de control de la peste porcina africana (Texto pertinente a efectos del EEE)

Gripe aviar – Decisión de Ejecución (UE) 2023/233 de la Comisión de 19 de enero de 2023 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641, sobre medidas de emergencia en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros [notificada con el número C(2023) 626] (Texto pertinente a efectos del EEE)

BOE  03 DE FEBRERO (29)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Declaración de impacto ambiental – Resolución de 20 de enero de 2023, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto “Parque eólico Santuario de 180 MW, y su infraestructura de evacuación, en Xermade, Vilalba y Guitiriz (Lugo), y As Pontes de García Rodríguez (La Coruña)”.

Declaración de impacto ambiental – Resolución de 20 de enero de 2023, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto “Parque eólico Moeche, de 53 MW de potencia, y ubicado en los términos municipales de Moeche, As Somozas, As Pontes y San Sadurniño, en la provincia de A Coruña, así como de sus infraestructuras de evacuación asociadas”.

Declaración de impacto ambiental – Resolución de 23 de enero de 2023, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto “Parque eólico Barqueiro de 150 MW, y de su infraestructura de evacuación asociada, en los términos municipales de As Pontes de García Rodríguez, As Somozas, Cerdido, Mañón, Moeche y Ortigueira (A Coruña) y O Vicedo (Lugo).”

Declaración de impacto ambiental – Resolución de 24 de enero de 2023, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto “Parque eólico Caaveiro, de 78 MW, y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Fene, Neda, Cabanas, San Sadurniño, A Capela y As Pontes De García Rodríguez (A Coruña)”.

DOG  03 DE FEBREIRO (24)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria – Orde do 10 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida e a formación de persoas asalariadas, e se realiza a súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento TR349F).(Extracto)

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria – Orde do 30 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, en concorrencia competitiva, para o fomento de plantacións de castiñeiro para froito e para a rexeneración e/ou mellora de soutos tradicionais de castiñeiros, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia de España financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento MR670D).(Extracto)

Resolucións – Resolución do 26 de xaneiro de 2023 pola que se resolven as solicitudes de subvención para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, convocadas pola Orde do 30 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, financiadas co instrumento de recuperación da Unión Europea (EURI), para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (códigos de procedemento MR404A, MR405A e MR405B).

Resolucións – Resolución do 26 de xaneiro de 2023 pola que se resolven as solicitudes de subvención para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, convocadas pola Orde do 30 de decembro de 2021, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, financiadas co instrumento de recuperación da Unión Europea (EURI), para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (códigos de procedemento MR404A, MR405A e MR405B),

Resolucións – Resolución do 26 de xaneiro de 2023 pola que se resolven as solicitudes de subvención para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, convocadas pola Orde do 30 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, financiadas co instrumento de recuperación da Unión Europea (EURI), para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (códigos de procedemento MR404A, MR405A e MR405B).

AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL

Convocatoria – Resolución do 26 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2023, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para a organización de actividades formativas non regradas e de divulgación que impulsen o coñecemento e a competitividade da industria forestal-madeira de Galicia, tramitada como anticipada de gasto (código de procedemento IN501A).(Extracto)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Instalacións – Resolución do 22 de decembro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Silleda (expediente IN407A 2022/360-4).

Expropiacións – Anuncio do 20 de xaneiro de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, de comunicación da data de ocupación e requirimento das follas de valoración no expediente de expropiación IN407A 2021/169-1, no concello de Vedra.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común – Anuncio do 11 de xaneiro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 10 de xaneiro de 2023 relativa ao acto de conciliación formulada polos representantes dos montes veciñais en man común do Navallo e O Mente, e Portela de Fraga, no concello de Riós (Ourense).

BOP A Coruña  03 DE FEBREIRO (24)

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Instalacións – Acordo do 27/01/23, da Xefatura Territorial da Coruña, de autorización adva. dunha instalación eléctrica en Moeche e Somozas (expediente IN407A 2021/234-1)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Programa FO200/2023 – R.P. 3314/2023 – Aprobación das bases do Programa FO200/2023

BOP Lugo  03 DE FEBREIRO (28)

GOBERNO DE ESPAÑA. DELEGACIÓN DO GOBERNO EN GALICIA. ÁREA DE INDUSTRIA E ENERXÍA

Proxecto G-2500 A G-4000 – Información pública, Proxecto G-2500 A G-4000 (Páx. 82, R. 0255)

BOP Pontevedra  3 DE FEBREIRO (24)

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL

Solicitude de aproveitamento – A/36/03398, Comunidade De Regantes A Levada Do Chedeiro, Solicitude de concesión de aproveitamento de augas con destino a rego, Concello De Crecente

AUGAS DE GALICIA.

Solicitude de modificación de concesión – A36.60541 José Souto Rial, Solicitude de modificación de concesión dun aproveitamento de augas no lugar de Pinlle, Brandariz (Concello De Vila De Cruces)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias