NORMATIVA DO DÍA 9 DE FEBREIRO DE 2023

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE  9 DE FEBREIRO

LEGISLACIÓN (L39)

REGLAMENTO

Autorizaciones entrada aves – Reglamento de Ejecución (UE) 2023/268 de la Comisión, de 8 de febrero de 2023, por el que se modifican los anexos V y XIV del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 en lo que concierne a las entradas correspondientes a Canadá, al Reino Unido y a los Estados Unidos en las listas de terceros países desde los que se autoriza la entrada en la Unión de partidas de aves de corral, productos reproductivos de aves de corral y carne fresca de aves de corral y de aves de caza

BOE  9 DE FEBREIRO (34)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Expropiaciones – Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 033ADIF2217 motivado por las obras de “Proyecto de construcción de nueva estación intermodal de Ourense y pasarela peatonal. Línea de Alta Velocidad Madrid – Galicia” en el término municipal de Ourense (Ourense).

DOG  9 DE FEBREIRO (28)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Convocatoria – Orde do 27 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen ánimo de lucro para a dinamización dos centros comerciais abertos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento CO300A).(Extracto)

Convocatoria – Orde do 27 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro de ámbito superior ao municipal ou federacións para a revitalización do comercio de proximidade e a incentivación do consumo a través do tícket de dinamización comercial, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento CO300B).(Extracto)

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

Resolucións das solicitudes de modificación do Sixpac – Resolución do 16 de xaneiro de 2023 pola que se notifican as resolucións das solicitudes de modificación do Sixpac da campaña 2022.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Estudo de impacto ambiental – Resolución do 16 de setembro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, o proxecto de interese autonómico e a declaración de utilidade pública, en concreto, do proxecto LAT 132 kV PE Maxal-SET Belesar, infraestruturas comúns nó Belesar, nos concellos de Rodeiro (Pontevedra) e Taboada e Chantada (Lugo) (expediente IN408A 2021/28).

Expropiacións – Anuncio do 26 de xaneiro de 2023, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se convoca a interesada ao acto do levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada Substitución de apoios e cambio de cruceta na LES809, no concello de Cuntis.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Monte veciñal en man común de Vilalvite – Anuncio do 23 de xaneiro de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común de Vilalvite, concello de Friol (expediente 3DES_2022).

Monte veciñal en man común Os Chaos – Anuncio do 23 de xaneiro de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común Os Chaos, concello de Ribadeo (expediente 4DES_2022).

Monte veciñal en man común de Valgos – Anuncio do 23 de xaneiro de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común de Valgos, concello de Cervantes (expediente 5DES_2022).

BOP A Coruña  9 DE FEBREIRO (28)

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Instalacións – Resolución do 3 de febreiro de 2023 da Xefatura Territorial da Coruña pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no Concello de Oleiros (núm. expte:IN407A 2022/209-1)

CONCELLO DE ORDES

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas – Extracto de convocatoria de ayudas a favor de la natalidad en el Ayuntamiento De Ordes

BOP Lugo  9 DE FEBREIRO (33)

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA E O RETO DEMOGRÁFICO

Expediente de extinción. A/27/04331/E (PÁX. 22, R. 0322)

Expediente de extinción. A/27/04152/E (PÁX. 23, R. 0323)

BOP Pontevedra  9 DE FEBREIRO (28)

Outros documentos, notificacións e informacións públicas – A/36/12506. Solicitude de javier doval fundin de aproveitamento de auga procedente dunha mina sita no lugar de a furnia, Valeixe (A Cañiza)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias