NORMATIVA DO DÍA 13 DE FEBREIRO DE 2023

Axuda de Estado polo incremento dos custos dos agricultores polo uso de produtos fertilizantes.

BOE  13 DE FEBREIRO (37)

I.DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Subvenciones.- Orden APA/122/2023, de 8 de febrero, por la que se concretan determinados requisitos y condiciones relativos a la ayuda de Estado por el incremento de los costes de los agricultores por el uso de productos fertilizantes, recogida en el artículo 30 del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre.

DOG  13 DE FEBREIRO (30)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES

Convenios.- Resolución do 1 de febreiro de 2023, da Secretaría Xeral Técnica da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos no terceiro cuadrimestre do ano 2022.

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES

Convocatoria.- Orde do 18 de xaneiro de 2023 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2023, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, escolarizado nos cursos 2021/22 e/ou 2022/23, en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento ED504B). (Extracto)

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Esgotamento do crédito – Resolución do 6 de febreiro de 2023, da Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se dá publicidade do esgotamento do crédito da aplicación 11.04.322C.770.0 prevista na Orde do 29 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa do bono das persoas autónomas no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (Diario Oficial de Galicia número 250, do 30 de decembro de 2021).

Esgotamento do crédito – Resolución do 6 de febreiro de 2023, da Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se dá publicidade do esgotamento do crédito da aplicación 11.04.322C.472.0 prevista na Orde do 28 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo no marco marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (Diario Oficial de Galicia número 250, do 30 de decembro de 2021).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convenio – Resolución do 2 de febreiro de 2023 pola que se publica a quinta addenda ao convenio de colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia, a Fegamp e Seaga en materia de prevención e defensa contra incendios forestais para o establecemento dun sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Solo – Anuncio do 31 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico do Plan básico municipal do concello de Dozón (expediente 2022AAE2739).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC – Edicto do 26 de xaneiro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 10 de xaneiro de 2023, relativa á revisión do esbozo do Monte Veciñal en Man Común Aceveda ou Coto Castiñeira, pertencente á CMVMC de Castiñeira, no concello de Vilariño de Conso.

BOP A Coruña  13 DE FEBREIRO (30)

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Convocatoria – Convocatoria de subvenciones para el fomento de programas y actividades a favor de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y de las personas del colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual, queer e intersexual (LGTBQI) y de prevención y lucha contras las violencias machistas para el año 2023.

VILASANTAR

Incendios – Aprobación definitiva do Plan Municipal de Defensa contra Incendios Forestais do Concello de Vilasantar.

BOP Lugo  13 DE FEBREIRO (36)

MURAS

Extracto.- de la convocatoria bases ayuda pago facturas de la luz Ayuntamiento de Muras, año 2022.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias