NORMATIVA DO DÍA 18 DE FEBREIRO DE 2023

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE  18 DE FEBREIRO (42)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Expropiación – Anuncio del ADIF, por el que se somete a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, el “Proyecto de Renovación de Vía del Ramal de acceso al Puerto interior de Ferrol”.

BOP Lugo  18 DE FEBREIRO (41)

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL O.A. COMISARÍA DE AUGAS

Concesión expte. A/27/35107 (PÁX. 27, R. 0434)

Concesión expte. A/27/26751 (PÁX. 28, R. 0435)

BOP Ourense  18 DE FEBREIRO (41)

INSTITUTO ORENSANO DESARROLLO ECONOMICO (INORDE)

Concovatoria – Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la financiación de acciones de dinamización y promoción del comercio local realizadas por asociaciones de comerciantes y por asociaciones empresariales municipales o comarcales de la provincia de Ourense de las que formen parte comerciantes, durante el año 2023 y último trimestre del año 2022   [382/2023]. (Páx.2)

Concovatoria – Extracto de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la financiación de acciones de dinamización y promoción del comercio local realizadas por asociaciones de comerciantes y por asociaciones empresariales municipales o comarcales de la provincia de Ourense de las que formen parte comerciantes, durante el año 2023 y el último trimestre del año 2022   [383/2023] (Páx.22)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias