NORMATIVA DO DÍA 23 DE FEBREIRO DE 2023

Erros no Regulamento do PEPAC.

DOUE  23 DE FEBREIRO

LEGISLACIÓN (L56)

DECISIONES

Corrección de errores.- del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.o 1305/2013 y (UE) n.o 1307/2013 ( DO L 435 de 6.12.2021 )

DOG  23 DE FEBREIRO (38)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Solo.- Resolución do 14 de febreiro de 2023, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, pola que se fai pública a aprobación definitiva parcial do Plan básico municipal do Páramo (Lugo).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Ampliación.- Resolución do 8 de febreiro de 2023, conxunta da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias e da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, pola que se fai público o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 19 de xaneiro de 2023, polo que se declara o interese autonómico do proxecto de ampliación da Casa Grande de Xanceda, situada no concello de Mesía.

MVMC.- Anuncio do 8 de febreiro de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común (MVMC) de Friol, concello de Friol (Lugo) (expediente 7DES_2022).

BOP A Coruña  23 DE FEBREIRO (37)

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Convenio colectivo.- Resolución de inscrición e publicación da revisión salarial e táboas salariais definitivas de 2022 e provisionais para 2023 do II Convenio Colectivo de Leche Celta SLU, do centro de traballo de Regueira, Pontedeume, A Coruña. (Erros)

Corrección de erros.- do anuncio 2023/1155 correspondente ás bases do programa de subvencións FO203/2023 do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para realizar actividades culturais durante o ano 2023.

Corrección de erros.- do anuncio 2023/1156 correspondente ás bases do programa de subvencións FO204/2023 do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para realizar investimentos culturais durante o ano 2023.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias