NORMATIVA DO DÍA 1 DE MARZO DE 2023

Modificación da aplicación da PAC e normas de aplicación de penalizacións nas intervencións do PEPAC.

BOE  1 DE MARZO (51)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Salud sexual y reproductiva. Interrupción voluntaria del embarazo.- Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Empleo.- Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo.

Personas trans y LGTBI.- Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Política Agrícola Común.- Real Decreto 147/2023, de 28 de febrero, por el que se establecen las normas para la aplicación de penalizaciones en las intervenciones contempladas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y se modifican varios reales decretos por los que se regulan distintos aspectos relacionados con la aplicación en España de la Política Agrícola Común para el período 2023-2027.

DOG  1 DE MARZO (42)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Acordo do 30 de xaneiro de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Penas Longas, nos concellos de Ortigueira e Mañón (A Coruña) (expediente IN408A 2020/022).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Poxa de madeira.- Resolución do 1 de febreiro de 2023, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, pola que se fai pública a convocatoria, mediante procedemento aberto con criterio único (prezo), para un alleamento de madeiras na provincia de Pontevedra.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias