NORMATIVA DO DÍA 3 DE MARZO DE 2023

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE  2 DE MARZO

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C79)

COMITÉ DE LAS REGIONES

Dictamen.- Dictamen del Comité Europeo de las Regiones: Garantizar la seguridad alimentaria y reforzar la resiliencia de los sistemas alimentarios.

Dictamen.- Dictamen del Comité Europeo de las Regiones: Refuerzo del apoyo de la política de cohesión a las regiones con desventajas geográficas y demográficas.

Dictamen.- Resolución de 20 de febrero de 2023, de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, por la que se modifican los Anexos I y II de la Orden APA/1251/2020, de 21 de diciembre, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la lengua azul.

DOG  3 DE MARZO (44)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Convocatoria.- Resolución do 28 de febreiro de 2023 para a concesión das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños rurais 2023-2024, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 en Galicia, en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento MR701E). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Resolución do 24 de xaneiro de 2023, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a información pública o estudo de impacto ambiental, as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción e o proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico), en concreto, das instalacións do parque eólico Torroña I, situado nos concellos de Baiona, Oia e Tomiño, provincia de Pontevedra (expediente IN408A 2020/24).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Parques eólicos.- Anuncio do 20 de febreiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Monte da Neve, nos concellos de Celanova e Verea (Ourense) (expediente 2021/0036).

BOP Pontevedra  3 DE MARZO (44)

A ESTRADA

Convocatoria.- Bases reguladoras e convocatoria do ano 2022 do programa de axudas municipais á creación de empresas 2023.

POIO

Incendios.- Aprobación definitiva da modificación n.º 1 do Plan Municipal de Defensa contra Incendios Forestais (PMDIF).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias