NORMATIVA DO DÍA 6 DE MARZO DE 2023

Extractos de convocatorias da Deputación da Coruña para entidadades agrarias e labregas.

DOUE  6 DE MARZO

LEGISLACIÓN (L68)

REGLAMENTOS

Gripe aviar.- Decisión de Ejecución (UE) 2023/469 de la Comisión de 20 de febrero de 2023 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641, sobre medidas de emergencia en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros.

DOG  6 DE MARZO (45)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Resolución do 3 de febreiro de 2023, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten á información pública o estudo de impacto ambiental, as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, o proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico) e o proxecto de execución, en concreto, das instalacións do parque eólico Alto do Ceo, emprazado nos concellos de Mondariz, Covelo, A Cañiza, Salvaterra de Miño e As Neves da provincia de Pontevedra (expediente IN408A 2020/99).

Parques eólicos.- Resolución do 6 de febreiro de 2023, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete á información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción e a aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto do parque eólico Zudreiro, emprazado nos concellos de Moraña e Campo Lameiro da provincia de Pontevedra (expediente IN408A 2019/45).

BOP A Coruña  6 DE MARZO (44)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Extracto.- da Resolución número 2023/6538 de 16 de febreiro de 2023, de la Presidencia de la Deputación de A Coruña, pola que se aproba a convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades asociativas agrarias, labregas, gandeiras, forestais e asociacións de cazadores da provincia da Coruña para investimentos durante o ano 2023.

Extracto.- da Resolución número 2023 / 6536 de data 16 de febreiro de 2023, da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a convocatoria do programa de subvencións dirixido ás entidades asociativas, federacións e agrupacións de entidades agrarias, labregas, gandeiras e forestais da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2023.

Extracto.- Extracto da Resolución número 2023 / 6540 de 16 de febreiro de 2023, da Presidencia da Deputación pola que se aproba a convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para investimentos de promoción económica durante o ano 2023.

Extracto.- Extracto da Resolución nº 2023/6599, do 16 de febreiro de 2023, da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a convocatoria do Programa de subvencións ás entidades sen ánimo de lucro para realizar investimentos culturais durante o ano 2023 (FO204/2023).

Extracto.- Extracto da Resolución nº 2023/6598, do 16 de febreiro de 2023, da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a convocatoria do Programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para realizar actividades culturais durante o ano 2023 (FO203/2023)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias