NORMATIVA DO DÍA 21 DE MARZO DE 2023

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE  21 DE MARZO

LEGISLACIÓN (L81)

DECISIONES

Leche escolar.- Decisión de Ejecución (UE) 2023/655 de la Comisión de 10 de marzo de 2023 por la que establece la asignación definitiva de ayuda de la Unión a los Estados miembros para las frutas y hortalizas y la leche destinadas a centros escolares en el período comprendido entre el 1 de agosto de 2023 y el 31 de julio de 2024 y por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2022/493

DOG  21 DE MARZO (56)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Parque Natural das Fragas do Eume.- Decreto 21/2023, do 2 de marzo, polo que se modifica o Decreto 211/1996, do 2 de maio, polo que se aproba o Plan de ordenación dos recursos naturais do espazo natural das Fragas do Eume, e polo que se aproba o Plan reitor de uso e xestión do Parque Natural das Fragas do Eume.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Incendios.- Orde do 20 de marzo de 2023 pola que se aproba, con carácter definitivo, o trámite de información pública e o proxecto de construción e se declara, en concreto, a utilidade pública e a urxente ocupación, para os efectos de expropiación forzosa, dos bens e dereitos afectados pola construción dunha base de medios aéreos transfronteiriza, no marco do proxecto Interlumes, nos concellos de Verín e Oímbra.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias