NORMATIVA DO DÍA 27 DE MARZO DE 2023

Axudas á reestruturación e reconversión da viña. Concesións de axudas directas PAC 2021. Subvencións a establecementos turísticos para actuacións de embelecemento do litoral.

BOE  27 DE MARZO (73)

I. DISPOSICIONES GENERALES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Aragón.- Ley 6/2023, de 23 de febrero, de protección y modernización de la agricultura social y familiar y del patrimonio agrario de Aragón.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.- Orden CUD/290/2023, de 21 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la descripción y digitalización de archivos con patrimonio documental con una antigüedad superior a los cuarenta años de entidades, asociaciones de carácter político, sindical o religioso, centros educativos de carácter público, universidades públicas y de entidades, fundaciones, asociaciones culturales y educativas y por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2023 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Impacto ambiental.- Resolución de 17 de marzo de 2023, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del “Proyecto de nueva EDAR de Silvouta y de la acometida eléctrica de la nueva EDAR de Silvouta en Santiago de Compostela (A Coruña)”.

DOG  27 DE MARZO (60)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Servizos bancarios básicos.- Resolución do 24 de marzo de 2023, da Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro, pola que se ordena a publicación da Resolución do 24 de marzo de 2023 de modificación da Resolución pola que finaliza o procedemento de concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a incentivar e fomentar a prestación de servizos bancarios básicos (código de procedemento FA500A).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Reestruturación parcelaria.- Decreto 25/2023, do 16 de febreiro, polo que se declara de utilidade pública a reestruturación parcelaria da zona de Escornabois (Trasmiras, Ourense).

Convocatoria.- Orde do 24 de marzo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á reestruturación e reconversión da viña en Galicia, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento MR446A). (Extracto)

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

Convocatoria.- Resolución do 15 de marzo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións a establecementos turísticos para actuacións de embelecemento do litoral galego, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento TU503F). (Extracto)

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

Concesións axudas directas PAC 2021.- Resolución do 15 de febreiro de 2023 pola que se notifican as resolucións das solicitudes de axudas financiadas polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) relativas aos pagamentos directos á agricultura e gandaría, reguladas na Orde do 15 de xaneiro de 2021.

BOP Pontevedra  27 DE MARZO (60)

CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO E VILAGARCÍA

Convocatoria.- Programa XPANDE DIGITAL 2023.

COMUNIDADE DE REGANTES POZA DO HERBEDAL (ARBO)

Exposición.- dos estatutos da Comunidade de Regantes Augas do Herbedal.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias