NORMATIVA DO DÍA 28 DE MARZO DE 2023

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais

DOUE  28 DE MARZO (73)

LEGISLACIÓN (L90)

REGLAMENTOS

Peste porcina africana.- Reglamento de Ejecución (UE) 2023/685 de la Comisión de 27 de marzo de 2023 que modifica el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605, por el que se establecen medidas especiales de control de la peste porcina africana.

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C113)

DECISIONES

Queixo Tetilla DOP.- Decisión de Ejecución de la Comisión de 27 de marzo de 2023 por la que se establece una lista de indicaciones geográficas protegidas en virtud del Reglamento (UE) nº 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo que deben presentarse como solicitudes de registro internacional de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (UE) 2019/1753 del Parlamento Europeo y del Consejo 2023/C 113/07.

DOG  28 DE MARZO (61)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Concesións.- Resolución do 20 de marzo de 2023 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 2 de xuño de 2021, pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa estatal de axudas para a realización de actuacións de eficiencia enerxética en explotacións agropecuarias (código de procedemento IN418D).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

CMVMC.- Anuncio do 15 de marzo de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de ordenación forestal do monte veciñal en man común de Santa Mariña, na parroquia de Santa Mariña de Lagostelle, concello de Guitiriz (expediente 2021/0163).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Levantamento de actas.- Anuncio do 24 de marzo de 2023, da Dirección Xeral de Defensa do Monte, polo que se sinalan as datas para o levantamento das actas previas á ocupación e para a formalización das actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción dunha base de medios aéreos transfronteiriza, no marco do proxecto Interlumes, incluído no Programa de cooperación transfronteiriza Interreg V-A España-Portugal (POCTEP), nos concellos de Verín e Oímbra.

BOP Ourense  28 DE MARZO (72)

COMUNIDADE DE REGANTES DE SAN MARTIÑO DE SOBRAL (COLES)

Convocatoria.- da asemblea xeral ordinaria. (Páx. 12)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias