NORMATIVA DO DÍA 10 DE ABRIL DE 2023

Índices de prezos percibidos polos agricultores e gandeiros en 2022 aos efectos da actualización das rendas dos arrendamentos rústicos.

BOE  10 DE ABRIL (85)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Arrendamientos rústicos.- Resolución de 29 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publican los índices de precios percibidos por los agricultores y ganaderos en 2022, a los efectos de la actualización de las rentas de los arrendamientos rústicos.

DOG  10 DE ABRIL (68)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concesións.- Anuncio do 22 de marzo de 2023, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, polo que se publica a resolución das axudas concedidas e desestimadas ao abeiro da Orde do 28 de novembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2023, para a concesión das primas de mantemento, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, relacionadas cos expedientes tramitados ao abeiro da Orde do 22 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o establecemento de sistemas agroforestais (Diario Oficial de Galicia número 235, do 13 de decembro de 2022).

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Polígono agroforestal.- Acordo do 28 de marzo de 2023 polo que se inicia o procedemento de aprobación para o desenvolvemento do polígono agroforestal de iniciativa pública de Ver, no concello de Bóveda (Lugo).

BOP A Coruña  10 DE ABRIL (67)

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,TERRITORIO E VIVENDA

Información pública.- Anuncio, do 31 de marzo de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete ao trámite de información pública o Plan de Xestión de Residuos Industriais de Galicia 2023-2030.

BOP Lugo  10 DE ABRIL (81)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

MOEXMU.- Cesión gratuíta de dúas cabezas gando a MOEXMU.

BOP Pontevedra  10 DE ABRIL (68)

COMUNIDAD DE REGANTES DE BUGARIN (PONTEAREAS)

Convocatoria.- aprobación de estatutos.

Convocatoria.- de Asemblea constituínte.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias