NORMATIVA DO DÍA 12 DE ABRIL DE 2023

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE  12 DE ABRIL

LEGISLACIÓN (L99)

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Condicionalidad PAC.- Reglamento Delegado (UE) 2023/744 de la Comisión de 2 de febrero de 2023 que corrige el Reglamento Delegado (UE) 2022/1172 en lo que atañe a las disposiciones transitorias para facilitar la condicionalidad y los controles de la condicionalidad de determinados pagos por superficie en el marco de la política agrícola común.

BOE  12 DE ABRIL (87)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Recursos.- Resolución de 5 de abril de 2023, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, por la que se emplaza a las personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo 273/2023, interpuesto ante el Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta. (RD uso sostenible de fitosanitarios)

Recursos.- Resolución de 5 de abril de 2023, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, por la que se emplaza a las personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo 274/2023, interpuesto ante el Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta. (RD nutrición sostenible de suelos agrarios)

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Incendios.- Orden TED/359/2023, de 3 de abril, por la que se establecen los servicios mínimos durante la huelga de los empleados de la empresa “Babcock Mission Critical Services Fleet Management, SAU”, responsable del mantenimiento de varios helicópteros de extinción de incendios contratados por MITECO a la empresa “Babcock Mission Critical Services España, SAU”.

DOG  12 DE ABRIL (70)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Cooperativas.- Resolución do 29 de marzo de 2023, da Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se fai pública a listaxe das entidades cooperativas e asociacións de cooperativas que cumpriron coa obriga do depósito de contas anuais do exercicio 2021.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Declaración de impacto ambiental.- Anuncio do 28 de marzo de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de ampliación de explotación avícola para produción de ovos, na parroquia de San Fiz de Amarante, no concello de Antas de Ulla (expediente 2021/0094).

Parques eólicos.- Anuncio do 28 de marzo de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de liña de alta tensión a 132 kV desde a subestación do parque eólico Serra da Lagoa ata a subestación do parque eólico Navallos, nos concellos de Baralla e Castroverde (expediente 2020/0184).

Parques eólicos.- Anuncio do 28 de marzo de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de liña de alta tensión a 66 kV de evacuación dos parques eólicos Lagoa I e Lagoa II, nos concellos de Santa Comba e Zas (expediente 2019/0034).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 21 de marzo de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 13 de marzo de 2023, relativa á revisión do esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Vieiro, Colado, Raposa e Ortiga, no concello de Laza.

CMVMC.- Anuncio do 21 de marzo de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 13 de marzo de 2023, relativa á revisión do esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común O Castro, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Lamas de Outeiro e Sabucedo, no concello de Cartelle.

CMVMC.- Anuncio do 23 de marzo de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 13 de marzo de 2023, relativa á revisión do esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Tagagueiras, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Ramilo, no concello de Viana do Bolo.

BOP Pontevedra  12 DE ABRIL (70)

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Información pública.- Anuncio, do 31 de marzo de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete ao trámite de información pública o Plan de Xestión de Residuos Industriais de Galicia 2023-2030.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias