NORMATIVA DO DÍA 14 DE ABRIL DE 2023

Instrucción interpretativa sobre os requisitos para a implantación de instalacións para o aproveitamento de enerxía solar en solo rústico.

DOUE  14 DE ABRIL

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C130)

COMISIÓN EUROPEA

IGP Vaca de Extremadura.- Publicación de una solicitud de registro de un nombre con arreglo al artículo 50, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios.

DOG  14 DE ABRIL (72)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Enerxía solar.- Resolución do 3 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, pola que se dá publicidade da Instrución interpretativa conxunta da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo e a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais sobre o título habilitante exixible para a instalación de paneis solares térmicos ou fotovoltaicos para o autoconsumo, e sobre os requisitos para a implantación de instalacións para o aproveitamento de enerxía solar en solo rústico.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concesións.- Resolución do 3 de abril de 2023 pola que se dá publicidade das entidades beneficiarias das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de novembro de 2022 pola que se establecen as bases que regulan a concesión das axudas para o fomento das razas autóctonas galegas e se convocan para o ano 2023.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Resolución do 17 de marzo de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorgan autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico O Cerqueiral, sito nos concellos de Cabana de Bergantiños, Coristanco e Santa Comba, promovido por Greenalia Wind Power O Cerqueiral, S.L.U. (expediente IN408A/2019/015). (Extracto)

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Parques eólicos.- Anuncio do 30 de marzo de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Braña Ancha, nos concellos de Coristanco e Santa Comba (A Coruña) (expediente 2023/0045).

Parques eólicos.- Anuncio do 30 de marzo de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Monte Carrio II, nos concellos de Lalín e Vila de Cruces (Pontevedra) (expediente 2020/0261).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Edicto do 17 de marzo de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado de Trabazón, a favor dos veciños de Trabazón, nas parroquias de Espiñeira (San Pedro) e Lebozán (Santiago), nos concellos do Irixo e Lalín.

CMVMC.- Anuncio do 27 de marzo de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 21 de marzo de 2023 relativa ao acto de conciliación formulado polos representantes do monte veciñal en man común Comunal de Córcores e do monte veciñal en man común Amiudal e Fontao e de Coto de Uxo, no concello de Avión (Ourense).

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Polígono agroforestal.- Acordo do 28 de marzo de 2023 polo que se inicia o procedemento de aprobación para o desenvolvemento do polígono agroforestal de iniciativa pública da Graña de Seoane, no concello de Montederramo (Ourense).

BOP Lugo  14 DE ABRIL (85)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Convocatoria.- Convocatoria e bases que canalizarán as subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para apoiar a organización de visitas, por parte das ANPAS dos centros de educación infantil e primaria provinciais, ás granxas e explotacións agropecuarias da provincia de Lugo, e actividades asociadas ás mesmas, na execución do programa “da escola á granxa”, na anualidade 2023. (Extracto)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias