NORMATIVA DO DÍA 21 DE ABRIL DE 2023

Modificación de bases e publicación de nova convocatoria das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios.

DOUE  21 DE ABRIL

LEGISLACIÓN (L107)

REGLAMENTOS

Cambio climático.- Reglamento (UE) 2023/839 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de abril de 2023 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/841 en lo que respecta al ámbito de aplicación, la simplificación de las normas de notificación y cumplimiento y el establecimiento de los objetivos de los Estados miembros para 2030, y el Reglamento (UE) 2018/1999 en lo que respecta a la mejora del seguimiento, la notificación, el seguimiento de los avances y la revisión.

DOG  21 DE ABRIL (77)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

Convocatoria.- Orde do 11 de abril de 2023 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas do maior, para os anos 2023 e 2024, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS212A). (Extracto).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Modificación de bases e nova convocatoria.- Orde do 17 de abril de 2023 pola que se modifica a Orde do 30 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2023 (código de procedemento MR340A). (Extracto).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 5 de abril de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Carballeira, a favor da veciñanza da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de San Vicente de Oitavén, na parroquia de San Vicente de Oitavén, do concello de Fornelos de Montes.

BOP A Coruña  21 DE ABRIL (76)

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,TERRITORIO E VIVENDA

Caza.- Anuncio polo que se lle da publicidade ao expediente de ampliación do tecor “As Pontes”.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias