NORMATIVA DO DÍA 24 DE ABRIL DE 2023

Axudas concedidas e denegadas na convocatoria para a concesión das primas de mantemento das forestacións para o ano 2023. Creación da Mesa do sistema de xestión e control das intervencións do PEPAC.

DOUE  24 DE ABRIL

LEGISLACIÓN (L109)

REGLAMENTOS

Bienestar animal.- Reglamento Delegado (UE) 2023/842 de la Comisión de 17 de febrero de 2023 por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas para la realización de controles oficiales a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos sobre bienestar de los animales en el transporte de animales por buques destinados al transporte de ganado.

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C141)

TRIBUNAL DE CUENTAS

Informe especial 09/2023.- «Asegurar las cadenas de suministro de productos agrícolas durante el COVID-19 – La respuesta de la UE fue rápida, pero poco específica por parte de los Estados miembros».

BOE  24 DE ABRIL (97)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

PAC.- Orden PCM/399/2023, de 21 de abril, por la que se crea la Mesa del sistema de gestión y control de las intervenciones del Plan Estratégico y otras ayudas de la Política Agrícola Común.

DOG  24 DE ABRIL (78)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 5 de abril de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común dos montes denominados A Poza do Frade, O Canto do Regueiro, Valdapalla, Cons 5, Cons 6, Cons 7 e Cons 8, a favor da veciñanza da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Mourente, na parroquia de Mourente, concello de Pontevedra.

CMVMC.- Anuncio do 5 de abril de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común dos montes denominados Chan das Cervas e Costa, a favor da veciñanza da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de San Vicente de Oitavén, na parroquia de San Vicente de Oitavén, do concello de Fornelos de Montes (Pontevedra)..

Concesións.- Anuncio do 12 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, polo que se publica a resolución das axudas concedidas e desestimadas tramitadas ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2022, pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para a concesión das primas de mantemento das forestacións para o ano 2023, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR670C).

BOP A Coruña  24 DE ABRIL (77)

MESÍA

Natalidade.- Extracto do decreto de alcaldía Nº 137/2023 polo que se convocan axudas por nacemento de fillo/a, adopción e/ou acollemento durante o ano 2023.

BOP Pontevedra  24 DE ABRIL (78)

VILA DE CRUCES

Extracto.- da convocatoria de axudas para a realización de traballos agrícolas e gandeiros.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias