NORMATIVA DO DÍA 26 DE ABRIL DE 2023

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE  26 DE ABRIL

LEGISLACIÓN (L111)

REGLAMENTOS

FEAGA y FEADER.- Reglamento de Ejecución (UE) 2023/860 de la Comisión de 25 de abril de 2023 por el que se modifica y corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/128 en lo que respecta a la transparencia, la declaración de gestión, el organismo de coordinación, el organismo de certificación y determinadas disposiciones relativas al FEAGA y al Feader.

DOG  26 DE ABRIL (80)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

Modificación da convocatoria.- Resolución do 18 de abril de 2023 pola que se modifica a Resolución do 15 de marzo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións a establecementos turísticos para actuacións de embelecemento do litoral galego, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea, NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento TU503F). (Extracto).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 4 de abril de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se publica a resolución de clasificación de terreos adquiridos por comunidades de montes veciñais en man común (expediente 46/78-9/2015 e dous máis).

CMVMC.- Anuncio do 4 de abril de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se comunica aos posibles titulares de dereitos e intereses o acordo adoptado por este xurado, relativo ao deslindamento parcial do monte Arufe de Aldoar, no concello da Pastoriza (expediente 1DES_2020).

CMVMC.- Anuncio do 4 de abril de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se comunica aos posibles titulares de dereitos e intereses o acordo adoptado por este xurado, relativo ao deslindamento parcial do monte Friol, no concello de Friol (expediente 7DES_2021).

CMVMC.- Anuncio do 4 abril de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se comunica aos posibles titulares de dereitos e intereses o acordo adoptado por este xurado, relativo ao deslindamento parcial do monte Toxiza, Braña, Pena do Boi e Pombeiro, no concello de Mondoñedo (expediente 2017_3DES).

CMVMC.- Anuncio do 4 de abril de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se lles comunican aos posibles titulares de dereitos e intereses os acordos adoptados por este xurado relativos a deslindamentos entre montes veciñais en man común (expediente 10/80 e dezasete máis).

CMVMC.- Anuncio do 4 de abril de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se comunica aos posibles titulares de dereitos e intereses os acordos adoptados por este xurado, relativos a deslindamentos entre montes veciñais en man común (expediente 28/73 e catorce máis).

CMVMC.- Anuncio do 11 de abril de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 10 de marzo de 2023, relativa revisión do esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Montes de Cacharrequille, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Cacharrequille, no concello de Xunqueira de Espadanedo.

CMVMC.- Anuncio do 11 de abril de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 21 de marzo de 2023, relativa á revisión do esbozo formulada polos representantes dos montes veciñais en man común Amiudal e Fontao e Coto de Uxo, pertencentes á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Amiudal, no concello de Avión.

CMVMC.- Anuncio do 11 de abril de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 21 de marzo de 2023, relativa á revisión do esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Vello, Coto, Cancelos, San Pedro, Abrigueiros e Carpazal, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común da parroquia de Castelaus, no concello de Calvos de Randín.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias