NORMATIVA DO DÍA 8 DE MAIO DE 2023

Axudas á apicultura. Programa "o que non arde" da Deputación de Lugo. Bonos Activa comercio. Anteproxecto de Lei de loita integral contra os incendios forestais.

BOE  8 DE MAIO (109)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Convenio.- Resolución de 28 de abril de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para la coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

DOG  8 DE MAIO (87)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN Convocatoria.- Orde do 24 de abril de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, do Programa de dinamización e incentivación do consumo nos comercios retallistas da Comunidade Autónoma de Galicia a través dos bonos Activa comercio, se convocan para o ano 2023 e se abre o prazo para a adhesión dos comercios (código de procedemento CO301B). (Extracto)

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 19 de abril de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas á apicultura e se convocan para o ano 2023 (códigos de procedemento MR506A e MR506B). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Resolución do 12 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorga autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción das instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Rodicio II, sito nos concellos de Maceda e Montederramo (Ourense) e promovido por Greenalia Wind Power, S.L.U. (IN408A 2020/42). (Extracto)

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 21 de abril de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a proposta de deslindamento do monte veciñal en man común de Friol cunha propiedade particular (expediente 2023_3DES).

Concentración parcelaria.- Anuncio do 24 de abril de 2023, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se emprazan as persoas interesadas no recurso contencioso-administrativo que se tramita no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, procedemento ordinario 7086/2023. (concentración parcelaria de Brandariz-Obra, sector Brandariz no concello de Vila de Cruces)

Incendios.- Anuncio do 3 de maio de 2023, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, polo que se acorda someter a información pública o anteproxecto de Lei de loita integral contra os incendios forestais de Galicia.

BOP Lugo  8 DE MAIO (104)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Convocatoria.- e bases que canalizarán as subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para apoiar o fomento de boas prácticas de silvopastoreo e pastoreo en extensivo, que contribúan á redución dos niveis de biomasa existente, na execución do programa “o que non arde”, anualidade 2023. (Extracto)

BOP Ourense  8 DE MAIO (104)

VEREA

Natalidade.- Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza reguladora da axuda por nacemento ou adopción. (Páx. 63)

BOP Pontevedra  8 DE MAIO (87)

SILLEDA

Solo.- Aprobación definitiva do plan xeral de ordenación municipal (PXOM) do concello de Silleda.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias