NORMATIVA DO DÍA 11 DE MAIO DE 2023

Liñas de apoio do IGAPE ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas.

DOG  11 DE MAIO (90)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Convocatoria.- Resolución do 9 de maio de 2023 pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras do marco de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio coas sociedades de garantía recíproca e as entidades de crédito adheridas (financiamento Igape-pemes), e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG535A). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Resolución do 23 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorga autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Monte da Croa, sito nos concellos de Dumbría e Vimianzo (A Coruña) e promovido por Cartera Vimira 24, S.L. (IN408A 2019/105). (Extracto)

BOP A Coruña  11 DE MAIO (89)

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Instalacións eléctricas.- Acordo do 5 de maio de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de outorgamento das autorizacións administrativas previa e de construción e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución de enerxía eléctrica no termo municipal de Mazaricos (expediente: IN407A 2023/069-1).

FRADES

Convocatoria.- Resolución de 21 de abril de 2023 pola que se convocan subvenciones a entidades sen animo de lucro d concello de Frades.

BOP Pontevedra  11 DE MAIO (90)

COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE CHAIN (PONTE CALDELAS)

Asemblea.- Convocatoria de asemblea xeral extraordinaria.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias