NORMATIVA DO DÍA 16 DE MAIO DE 2023

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais

BOE  16 DE MAIO (116)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Registro de contratos alimentarios.- Resolución de 9 de mayo de 2023, de la Agencia de Información y Control Alimentarios, por la que se emplaza a las personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo 223/2023, interpuesto ante el Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

Sanidad animal.- Resolución de 4 de mayo de 2023, de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, por la que se publican los programas nacionales de erradicación, control y vigilancia de las enfermedades de los animales para el año 2023.

DOG  16 DE MAIO (93)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

Convenios.- Resolución do 5 de maio de 2023 pola que se dá publicidade dos convenios subscritos no primeiro cuadrimestre do ano 2023.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Instalación eléctrica.- Acordo do 3 de maio de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción e a declaración de utilidade pública dunha instalación eléctrica no concello da Fonsagrada (expediente IN407A 2023/24-2).

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Polígono agroforestal.- Acordo do 9 de maio de 2023 polo que se inicia o procedemento de aprobación para o desenvolvemento do polígono agroforestal de iniciativa pública de Prado de Miño, no concello de Castrelo de Miño.

BOP Ourense  16 DE MAIO (111)

VI. ANUNCIOS

COMUNIDAD DE REGANTES A PITORRA (O BARCO DE VALDEORRAS)

Asemblea xeral.- Convocatoria á asemblea xeral que terá lugar o 17 de xuño de 2023. (Páx. 103)

Asemblea xeral.- Convocatoria á asemblea xeral que terá lugar o 24 de xuño de 2023. (Páx. 103)

Anuncio.- Exposición dos estatutos. (Páx. 104)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias