NORMATIVA DO DÍA 26 DE MAIO DE 2023

Axudas por danos para a recuperación de soutos de castiñeiros. Axudas para paliar as perdas de produción das explotacións apícolas afectadas polos grandes incendios. Premios de Artesanía de Galicia.

DOUE  26 DE MAIO

LEGISLACIÓN (L129)

DECISIONES

FEADER.- Decisión de Ejecución (UE) 2023/1036 de la Comisión de 24 de mayo de 2023 relativa a la liquidación de las cuentas de los organismos pagadores de los Estados miembros en relación con los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el ejercicio financiero de 2022.

FEAGA.- Decisión de Ejecución (UE) 2023/1037 de la Comisión de 24 de mayo de 2023 relativa a la liquidación de las cuentas de los organismos pagadores de los Estados miembros en lo referente a los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en el ejercicio financiero 2022.

DOG  26 DE MAIO (99)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Premios.- Resolución do 10 de maio de 2023, da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se acorda publicar as bases reguladoras dos premios de Artesanía de Galicia e a súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento IN200A). (Extracto)

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 24 de maio de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas por danos para a recuperación de soutos de castiñeiros, previstas polo Decreto 130/2022, do 21 de xullo, de medidas urxentes de axuda para a reparación de danos causados polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de xullo de 2022, así como para a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se convocan para o ano 2023 (códigos de procedemento MR616D e MR616E). (Extracto)

Convocatoria.- Orde do 25 de maio de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar as perdas de produción das explotacións apícolas afectadas polos grandes incendios forestais que se produciron en Galicia durante o ano 2022, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento MR506C). (Extracto)

Convenios.- Resolución do 12 de maio de 2023, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos no primeiro cuadrimestre do ano 2023.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

SAT.- Resolución do 8 de maio de 2023, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, sobre disolucións e cancelacións de sociedades agrarias de transformación (SAT).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias