NORMATIVA DO DÍA 31 DE MAIO DE 2023

Programa ES-Transforma en cooperativas ou sociedades laborais. Bono consolida economía social. Programa Nova oportunidade das persoas traballadoras autónomas.

DOUE  30 DE MAIO

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C188)

DICTÁMENES

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones.- Objetivos e instrumentos para una Europa rural inteligente.

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones.- Sobre el «Uso sostenible de los plaguicidas».

DOG  31 DE MAIO (102)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Estradas.- Decreto 51/2023, do 11 de maio, polo que se modifica o Regulamento xeral de estradas de Galicia, aprobado mediante Decreto 66/2016, do 26 de maio.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Orde do 9 de maio de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras do programa ES-Transforma en cooperativas ou sociedades laborais e se procede á súa convocatoria para a anualidade 2023 (código de procedemento TR802R). (Extracto)

Convocatoria.- Orde do 9 de maio de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para o apoio á consolidación das entidades da economía social de Galicia Bono consolida economía social, e se procede á súa convocatoria para a anualidade 2023 (código de procedemento TR802L). (Extracto)

Convocatoria.- Orde do 10 de maio de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Nova oportunidade das persoas traballadoras autónomas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento TR790A). (Extracto)

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Adhesión.- Resolución do 23 de maio de 2023 pola que se dá publicidade á adhesión dunha entidade financeira ao convenio para a habilitación dun marco de apoio ao acceso ao financiamento das pequenas e medianas empresas, subscrito coas sociedades de garantía recíproca (financiamento Igape-pemes) (código de procedemento IG535A).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Liñas eléctricas.- Acordo do 5 de maio de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de outorgamento das autorizacións administrativas previa e de construción e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución de enerxía eléctrica no concello de Mazaricos (expediente IN407A 2023/069-1).

Parques eólicos.- Resolución do 22 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorga autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Coto Loureiro, sito nos concellos da Laracha e de Cerceda (A Coruña) e promovido por Adelanta Corporación, S.A. (expediente IN408A/2018/037). (Extracto)

Planta de hidróxeno.- Anuncio do 16 de maio de 2023, da Secretaría Xeral de Industria, sobre o trámite de consulta ás persoas interesadas no proxecto industrial estratéxico de produción de hidróxeno renovable H2POLE, no concello das Pontes de García Rodríguez.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Forestal.- Anuncio do 5 de maio de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se somete a información pública o expediente de extinción do consorcio de Cerdeira, número de elenco LU-2242, do concello da Fonsagrada (expediente 64/2018).

Cambio de uso.- Anuncio do 18 de maio de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se fai pública a Resolución do 18 de maio de 2023, que autoriza o cambio de actividade forestal a agrícola da parcela 9000, recintos 2, 3 e 5 do polígono 502, do termo municipal de Vedra (CFA 047/2022).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias