NORMATIVA DO DÍA 1 DE XUÑO DE 2023

Detalles técnicos do caderno de explotación dixital.

BOE  1 DE XUÑO (130)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Economía social.- Resolución de 17 de mayo de 2023, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de abril de 2023, por el que se aprueba la Estrategia Española de Economía Social 2023-2027.

Trabajo autónomo.- Resolución de 24 de mayo de 2023, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de junio de 2022, por el que se aprueba la Estrategia Nacional de Impulso del Trabajo Autónomo (ENDITA) 2022-2027.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Explotaciones agrícolas y ganaderas.- Resolución de 25 de mayo de 2023, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, por la que se establecen detalles técnicos sobre el sistema de información de explotaciones agrícolas, ganaderas y de la producción agraria, así como del registro autonómico de explotaciones agrícolas y el cuaderno digital de explotación agrícola.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Instalaciones eléctricas.- Resolución de 21 de abril de 2023, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se otorga a Enel Green Power España, SL, autorización administrativa previa para el parque eólico Barqueiro, de 126 MW, y sus infraestructuras de evacuación, ubicados en O Vicedo y Viveiro (Lugo) y Mañón, Ortigueira, Cerdido, Moeche, As Somozas y As Pontes (A Coruña).

Instalaciones eléctricas.- Resolución de 23 de mayo de 2023, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se corrigen errores en la de 17 de abril de 2023, por la que se otorga a Enel Green Power España, SL, autorización administrativa previa para el parque eólico Tesouro de 50,4 MW instalados, y sus infraestructuras de evacuación, ubicados en A Capela y As Pontes de García Rodríguez (A Coruña).

DOG  1 DE XUÑO (103)

II. AUTORIDADES E PERSOAL

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Cesamentos.- Decreto 52/2023, do 24 de maio, polo que se dispón o cesamento de membros do Consello Económico e Social de Galicia.

Nomeamentos.- Decreto 53/2023, do 24 de maio, polo que se dispón o nomeamento de membros do Consello Económico e Social de Galicia.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Violencia de xénero.- Resolución do 15 de maio de 2023, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se modifica a Resolución do 17 de decembro de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión da prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero, prevista no artigo 39 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero (código de procedemento SI434A).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Incendios.- Orde do 22 de maio de 2023 pola que se determina a época de perigo alto de incendios.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Resolución do 19 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorga a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Penas Boas, sito nos concellos de Aranga, Oza-Cesuras e Coirós (A Coruña), promovido por Greenalia Wind Power, S.L.U. (expediente IN408A 2018/035). (Extracto)

Parques eólicos.- Resolución do 22 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorgan as autorizacións administrativas previa e de construción ao proxecto do parque eólico Touriñán III-2, emprazado nos concellos da Estrada, Cuntis e Campo Lameiro (Pontevedra) e promovido por Greenalia Wind Power Touriñán, S.L.U. (expediente IN661A 2011/13-4). (Extracto)

Parques eólicos.- Resolución do 22 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorga autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Suime, sito no concello de Rodeiro (Pontevedra) e promovido por Greenalia Wind Power, S.L.U. (expediente IN408A 2018/007). (Extracto)

Parques eólicos.- Resolución do 24 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorga autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Monte do Cordal, sito no concello de Friol, promovido por Greenalia Wind Power, S.L.U. (expediente IN408A 2018/033). (Extracto)

Parques eólicos.- Resolución do 24 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorga autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Felga, sito nos concellos de Aranga, Coirós e Oza-Cesuras, promovido por Greenalia Wind Power, S.L.U. (expediente IN408A 2017/019). (Extracto)

Parques eólicos.- Resolución do 22 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorga autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Coto Loureiro, sito nos concellos da Laracha e de Cerceda (A Coruña) e promovido por Adelanta Corporación, S.A. (expediente IN408A/2018/037). (Extracto)

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Aldeas modelo.- Acordo do 14 de maio de 2023 polo que se somete a información pública o borrador do proxecto de ordenación produtiva da aldea modelo de Ferreiros (Ames, A Coruña).

Aldeas modelo.- Acordo do 14 de maio de 2023 polo que se somete a información pública o borrador do proxecto de ordenación produtiva da aldea modelo de Soutogrande (Vilariño de Conso, Ourense).

Aldeas modelo.- Acordo do 14 de maio de 2023 polo que se somete a información pública o borrador do proxecto de ordenación produtiva da aldea modelo de Cortegazas (Avión, Ourense).

Aldeas modelo.- Acordo do 14 de maio de 2023 polo que se somete a información pública o borrador da guía de ordenación produtiva da aldea modelo de Infesta (Monterrei, Ourense).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias