NORMATIVA DO DÍA 2 DE XUÑO DE 2023

Programa de mellora da accesibilidade en e ás vivendas.

DOUE  2 DE XUÑO

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C194)

CONSEJO

Violencia de género.- Declaración relativa a la competencia de la Unión Europea en los asuntos regulados por el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.

Violencia de género.- Código de conducta por el que se establecen las disposiciones internas relativas al ejercicio de los derechos y obligaciones de la Unión Europea y los Estados miembros en virtud del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.

BOE  2 DE XUÑO (131)

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES

Fiscalizaciones.- Resolución de 28 de febrero de 2023, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de las actuaciones desarrolladas por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y por el Ministerio para la Transición Ecológica en relación con el cambio climático, ejercicio 2018.

DOG  2 DE XUÑO (104)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Violencia de xénero.- Resolución do 16 de maio de 2023, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se modifica a Resolución do 15 de decembro de 2022 pola que se convoca para o ano 2023 a prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero prevista no artigo 39 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero (código de procedemento SI434A).

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Convocatoria.- Resolución do 16 de maio de 2023 pola que se modifican as bases reguladoras do Programa de mellora da accesibilidade en e ás vivendas do Plan estatal para o acceso á vivenda 2022-2025 e se procede á súa convocatoria para o ano 2023, con carácter plurianual (código de procedemento VI435B). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Acordo do 9 de maio de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se anuncia convocatoria para o levantamento de acta complementaria á acta previa á ocupación que tivo lugar o 28 de decembro de 2004 do predio número 1 do concello de Alfoz afectado polo proxecto do parque eólico Álabe-Montemaior Norte (expediente 062-EOL).

Parques eólicos.- Resolución do 13 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorga autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Monte Inxeiro, sito nos concellos de Ordes e Cerceda (A Coruña) e promovido por Green Capital Power, S.L. (expediente IN408A 2017/025). (Extracto)

Parques eólicos.- Resolución do 17 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorga autorización administrativa previa, autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Neboada, sito nos concellos da Rúa, A Pobra de Trives, San Xoán de Río e Vilamartín de Valdeorras (Ourense) e de Quiroga e Ribas de Sil (Lugo) e promovido por Maia Directorship, S.L. (expediente IN408A 2020/004). (Extracto)

Parques eólicos.- Resolución do 20 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorga autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Cunca, sito no concello de Vila de Cruces (Pontevedra) e promovido por Green Capital Power, S.L. (expediente IN408A 2019/002). (Extracto)

Parques eólicos.- Resolución do 21 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorga autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Solpor, sito nos concellos de Ordes e Mesía (A Coruña) e promovido por Green Capital Power, S.L. (expediente IN408A 2018/026). (Extracto)

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 10 de maio de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 13 de marzo de 2023, relativa á revisión do esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Ordes e Veiga, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Ordes, no concello de Rairiz de Veiga (Ourense).

CMVMC.- Anuncio do 10 de maio de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 17 de marzo de 2023, relativa á revisión do esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Lavagudo e Abilleira, Lamela, Iglesia Vella, Ribela e Arnadiño, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Prado, no concello de Muíños (Ourense).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias