NORMATIVA DO DÍA 6 DE XUÑO DE 2023

Subvencións a establecementos e servizos turísticos para a obtención e/ou mantemento da marca Q de Calidade Turística.

DOUE  5 DE XUÑO

LEGISLACIÓN (L144I)

REGLAMENTOS

Materias primas.- Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1100 de la Comisión de 5 de junio de 2023 por el que se introducen medidas preventivas relativas a determinados productos originarios de Ucrania.

BOE  6 DE XUÑO (134)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Personas en situación de dependencia.- Resolución de 22 de mayo de 2023, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para el Marco de Cooperación Interadministrativa y criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación durante 2023 del nivel acordado, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

DOG  6 DE XUÑO (106)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

Convocatoria.- Resolución do 24 de maio de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións a establecementos e servizos turísticos de xestión pública e/ou privada, nos procesos de certificación, seguimento e renovación das correspondentes normas UNE, co obxecto da obtención e/ou mantemento da marca Q de Calidade Turística do Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento TU970A). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Levantamento de actas.- Acordo do 29 de maio de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados, en concreto, para a repotenciación da LAT 132 kV SE Magazos-SE Boimente, no tramo comprendido entre a SE Magazos e o apoio número 28, no concello de Viveiro (Lugo), que promove Begasa (expediente IN407A 2020/18-ATE).

Parques eólicos.- Resolución do 17 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorga autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción das instalacións relativas ao proxecto do parque eólico As Encrobas, sito nos concellos de Cerceda, Carral e Ordes (A Coruña) e promovido por Naturgy Renovables, S.L.U. (expediente IN408A 2020/093). (Extracto).

Parques eólicos.- Resolución do 24 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorga autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Gato, sito nos concellos de Aranga, Coirós e Oza-Cesuras (A Coruña) e promovido por Greenalia Wind Power, S.L.U. (expediente IN408A 2017/004). (Extracto)

Parques eólicos.- Resolución do 24 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorga autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción das instalacións relativas ao proxecto do parque eólico As Penizas, sito nos concellos de Forcarei e Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) e promovido por Greenalia Wind Power, S.L.U. (expediente IN408A 2017/06). (Extracto)

Parques eólicos.- Resolución do 24 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorga autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Xesteirón, sito nos concellos de Chandrexa de Queixa e Montederramo (Ourense), promovido por Greenalia Wind Power Xesteirón, S.L.U. (expediente IN408A 2020/032B). (Extracto)

BOP A Coruña  6 DE XUÑO (106)

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA

Parques eólicos.- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia por el que se somete a Información Pública la modificación de la Autorización Administrativa Previa y la solicitud de la Autorización Administrativa de Construcción del proyecto modificado abril 2023 de la instalación «Parque Eólico Moeche», de 50,4 MW de potencia instalada, sus accesos y su infraestructura de evacuación, en la provincia de A Coruña, promovido por la mercantil «ENEL GREEN POWER ESPAÑA, S.L. (unipersonal)». CÓDIGO PEol-415.

BOP Lugo  6 DE XUÑO (128)

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACION

Levantamento de actas.- Acordo do 9 de maio de 2023, da xefatura Territorial de Lugo, pola que se anuncia convocatoria para o levantamento de acta complementaria a acta previa á ocupación celebrada o 28 de decembro de 2004 do predio nº 1 do concello de Alfoz afectado polo proxecto do Parque Eólico Álabe-Montemaior Norte. (Expediente 062-

EOL). (Alfoz)

Levantamento de actas.- Acordo do 29 de maio de 2023 da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados, en concreto, para a repotenciación da LAT 132 kV SE Magazos SE Boimente, no tramo comprendido entre a SE Magazos e o apoio número 28, no concello de Viveiro (Lugo), que promove Begasa (expediente IN407A 2020/18-ATE).

BOP Ourense  6 DE XUÑO (128)

COMUNIDADE DE REGANTES NOVA LIMIA

Anuncio.- Prazo para anotar as parcelas da segunda fase. (Páx. 20)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias