NORMATIVA DO DÍA 7 DE XUÑO DE 2023

Axudas concedidas do programa PEL PEMES Creación/Ampliación e Mantemento 2023 da Deputación da Coruña. Axudas concedidas a cooperativas agrogandeiras da Deputación de Pontevedra.

DOG  7 DE XUÑO (107)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Resolución do 20 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se fai público o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 13 de abril de 2023, polo que se outorga a autorización administrativa previa, autorización administrativa de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, así como a compatibilidade con diversos aproveitamentos forestais, das instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Campo das Rosas, sito nos concellos da Estrada, Campo Lameiro e Cerdedo-Cotobade, promovido por Naturgy Renovables, S.L.U. (expediente IN408A 2017/005). (Extracto).

Parques eólicos.- Resolución do 22 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorga autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Porto Vidros, sito nos concellos de Cerdedo-Cotobade e Campo Lameiro (Pontevedra) e promovido por Naturgy Renovables, S.L.U. (expediente IN408A 2017/14). (Extracto).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Parques eólicos.- Anuncio do 24 de maio de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico San Martiño, no concello de Baltar (expediente 2022/0169).

BOP A Coruña  7 DE XUÑO (107)

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA

Parques eólicos.- Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia por el que se somete a Información Pública la modificación de la Autorización Administrativa Previa (AAP) y la solicitud de la Autorización Administrativa de Construcción (ACC) del PROYECTO MODIFICADO mayo 2023 de la instalación «Parque Eólico Barqueiro», de 126 MW de potencia instalada, sus accesos y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Ortigueira, Mañón y Cerdido, en la provincia de A Coruña, promovido por la mercantil «ENEL GREEN POWER ESPAÑA, S.L. (unipersonal)». CÓDIGO PEol-414 .

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesións.- Resolución de presidencia número 2023/21859 de 2 de xuño de 2023 pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ás axudas ao mantemento do cadro de persoal de pequenas e medianas empresas e microempresas (PEL-PEMES/MANTEMENTO 2023)

Concesións.- Resolución de presidencia número 2023/21858 de 2 de xuño pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao axudas á contratación para a creación e ampliación do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas (PEL-PEMES CREACIÓN E AMPLIACIÓN 2023)

BOP Pontevedra  7 DE XUÑO (109)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL

Concesións.- Listaxe da axudas concedidas a cooperativas agrogandeiras.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias