NORMATIVA DO DÍA 21 DE XUÑO DE 2023

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais

BOE  21 DE XUÑO (147)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Plantas de vivero de frutales y ornamentales.- Real Decreto 525/2023, de 20 de junio, por el que se modifican el Real Decreto 929/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de control y certificación de plantas de vivero de frutales, y el Real Decreto 200/2000, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento técnico de control de la producción y comercialización de los materiales de reproducción de las plantas ornamentales.

Potencial de producción vitícola– Real Decreto 526/2023, de 20 de junio, por el que se modifican el Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y para su inscripción y baja en el Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario; y el Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola.

Ganaderia.Sanidad animal– Real Decreto 526/2023, de 20 de junio, por el que se modifican el Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y para su inscripción y baja en el Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario; y el Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola.

DOG  21 DE XUÑO (117)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Instalación eléctrica.- ACORDO do 29 de maio de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica no concello de Malpica (expediente IN407A 2021/236-1).

Instalación eléctrica. ACORDO do 30 de maio de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de outorgamento das autorizacións administrativas previa e de construción e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución de enerxía eléctrica no concello de Sada (expediente IN407A 2023/128-1).

Instalación eléctrica ACORDO do 2 de xuño de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción, e a declaración de utilidade pública dunha instalación eléctrica nos concellos de Mondoñedo e A Pastoriza (expediente 2021/109 ATE).

Parque eólico EXTRACTO da Resolución do 23 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorga autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Castro Valente, sito nos concellos da Estrada, Pontecesures e Valga (Pontevedra) e Padrón (A Coruña) e promovido por Iberdrola Renovables Galicia, S.A. (expediente IN408A 2020/066).

Parque eólico EXTRACTO da Resolución do 23 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorgan autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Fial das Corzas, sito nos concellos de Laza e Vilar de Barrio (Ourense) e promovido por Iberdrola Renovables Galicia, S.A. (expediente IN408A 2020/065).

Instalación eléctrica RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2023, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción a unha instalación eléctrica no concello de Allariz (expediente IN407A 2023/095-3).

Instalación eléctrica. RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2023, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se concede a autorización administrativas previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello do Barco de Valdeorras (expediente IN407A 2023/051-3).

Instalación eléctrica RESOLUCIÓN do 23 de maio de 2023, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Ourense (expediente IN407A 2023/028-3).

Instalación eléctrica. RESOLUCIÓN do 26 de maio de 2023, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Meaño (expediente IN407A 2023/279-4).

Instalación eléctrica. RESOLUCIÓN do 30 de maio de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Moterroso (expediente IN407A 2022/269-2).

Instalación eléctrica. ANUNCIO do 6 de xuño de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se notifica a varios interesados a solicitude de declaración de utilidade pública dunha instalación eléctrica no concello de Sarria (expediente IN407A 2023/50-2).

Instalación eléctrica ANUNCIO do 7 de xuño de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, da convocatoria para o levantamento de actas previas á ocupación correspondentes aos bens e dereitos afectados polo proxecto dunha instalación eléctrica no concello de Chantada (expediente IN407A 2022/72-2).

CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Cambio de uso. ANUNCIO do 7 de xuño de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a agrícola de varias parcelas, para viñedo, no monte veciñal en man común Meizo, na parroquia de Macendo, no concello de Castrelo de Miño (Ourense) (expediente 2022/0172).

Parque eólico. ANUNCIO do 9 de xuño de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Lagoa I, nos concellos de Santa Comba e Zas (A Coruña) (expediente 2020/0281).

INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO

Poxa. RESOLUCIÓN do 31 de maio de 2023 pola que se anuncia a poxa pública á alza para a venda e/ou constitución do dereito de superficie en parcelas resultantes do proxecto de parcelación da zona denominada Área Loxística Empresarial da Plataforma Loxística e Industrial de Salvaterra de Miño-As Neves (PLISAN) (expediente PLISAN 2023/COMPRAVENDA-(3)-LE).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias