NORMATIVA DO DÍA 23 DE XUÑO DE 2023

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE  22 DE XUÑO

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C220)

CONSEJO

Antimicrobianos.- Recomendación del Consejo, sobre la intensificación de las medidas de la UE para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos de acuerdo con el concepto «Una sola salud».

BOE  23 DE XUÑO (149)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Extracto.- de la Orden EFP/624/2023, de 8 de junio, por la que se procede a la convocatoria de ayudas para el año 2023 y se modifica la Orden EFP/217/2022, de 17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de ayudas para la formación de cualificación y recualificación de la población activa, vinculada prioritariamente a cualificaciones profesionales en sectores estratégicos y mejora de las capacidades para la transición ecológica, destinada a empresas, asociaciones empresa.

DOG  23 DE XUÑO (119)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES

Xunta de Galicia.- Decreto 79/2023, do 22 de xuño, polo que se fixa a estrutura orgánica das vicepresidencias e das consellerías da Xunta de Galicia.

II. AUTORIDADES E PERSOAL

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Cesamento.- Decreto 86/2023, do 22 de xuño, polo que se dispón que cese Nicolás Vázquez Iglesias como secretario xeral técnico da Consellería do Medio Rural.

Nomeamento.- Decreto 95/2023, do 22 de xuño, polo que se nomea secretario xeral técnico da Consellería do Medio Rural a Joaquín Macho Canales. (Anterior secretario xeral técnico da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade)

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Nomeamento.- Decreto 92/2023, do 22 de xuño, polo que se nomea secretario xeral técnico da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade a Alberto Fuentes Losada.

Nomeamento.- Decreto 93/2023, do 22 de xuño, polo que se nomea secretaria xeral da Igualdade a Sandra Vázquez Domínguez.

Nomeamento.- Decreto 94/2023, do 22 de xuño, polo que se nomea secretario xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social a Pablo Fernández López.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Solo.- Resolución do 15 de xuño de 2023, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, pola que se aproba a cuarta actualización do Plan básico autonómico de Galicia.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Resolución do 13 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorgan autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Banzas, sito nos concellos de Outes, Mazaricos e Negreira (A Coruña) e promovido por Green Capital Power, S.L. (expediente IN408A 2017/0015). (Extracto).

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Información pública.- Anuncio do 22 de xuño de 2023, da Secretaría Xeral Técnica da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, polo que se somete a información pública o anteproxecto da Lei do clima de Galicia.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Forestal.- Anuncio do 8 de xuño de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se somete a información pública o expediente de extinción do convenio de Vilar de Pousada, número de elenco 2717589, do concello de Baleira (expediente 21/2022).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias