NORMATIVA DO DÍA 28 DE XUÑO DE 2023

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE  28 DE XUÑO

LEGISLACIÓN (L162)

REGLAMENTOS

FEAGA y FEADER.- Reglamento Delegado (UE) 2023/1309 de la Comisión de 26 de abril de 2023 por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2022/127 en lo que atañe a las disposiciones transitorias y se corrige dicho Reglamento en lo que atañe a determinadas disposiciones correspondientes al FEAGA y al Feader.

BOE  28 DE XUÑO (153)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Corrección de errores.- Del extracto de la Orden, de 22 de junio, por la que se convocan las ayudas correspondientes al Plan de renovación del Parque Nacional de Maquinaria Agraria (PLAN RENOVE) para el ejercicio 2023.

DOG  28 DE XUÑO (122)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Orde do 14 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento TR332A). (Extracto).

Violencia de xénero.- Resolución do 15 de xuño de 2023, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas ao fomento da contratación, por parte de entidades sen ánimo de lucro, de mulleres que sofren violencia de xénero, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo Plus no marco do programa FSE+ Galicia 2021-2027, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento SI461B). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Resolución do 20 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorgan autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Treboada e as súas infraestruturas de evacuación (LAT 220 kV-SET Treboada-SET Trives), sito nos concellos de San Xoán de Río, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, A Pobra de Trives (Ourense) e Ribas de Sil (Lugo) e promovido por Wind Grower, S.L. (expediente IN408A 2019/078). (Extracto).

Parques eólicos.- Anuncio do 9 de xuño de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, polo que se publica a parte dispositiva da Sentenza 269/2020, do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en relación co proxecto sectorial de incidencia supramunicipal do parque eólico de Sasdónigas fase II.

BOP A Coruña  28 DE XUÑO (122)

AUGAS DE GALICIA

Parques eólicos.- Greenalia Wind Power Orzar, S.L.U., solicita de Augas de Galicia por atoparse nas marxes do río s/d, a autorización de obras, Concello de Carballo e Tordoia (A Coruña). O presente anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria información pública que prescribe o art. 52 do Regulamento do dominio público hidráulico. Expediente: DH.W15.92473.

OROSO

Natalidade.- Aprobación definitiva de ordenanza municipal reguladora das bases para a concesión de axudas para o fomento da natalidade do concello de Oroso.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias