NORMATIVA DO DÍA 5 DE XULLO DE 2023

Subvencións para apoiar iniciativas de emprendemento (para altas desde o 01.01.2021). Subvencións ao sector turístico para a promoción da dixitalización.

BOE  5 DE XULLO (159)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

FEAGA y FEADER.- Decisión de Ejecución (UE) 2023/1408 de la Comisión de 3 de julio de 2023 por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

DOG  5 DE XULLO (127)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Orde do 28 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para apoiar iniciativas de emprendemento e se procede á súa convocatoria para a anualidade 2023 (código de procedemento TR880A). (Extracto) (Para altas a partir do 01/01/21)

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

Convocatoria.- Resolución do 27 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións ao sector turístico para a promoción da dixitalización, e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento TU503C). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 20 de xuño de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 15 de marzo de 2023, relativa revisión do esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Veiga e Cumieira, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común da parroquia de Vila, no concello de Calvos de Randín.

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Polígono agroforestal.- Anuncio do 22 de xuño de 2023 polo que se someten a exposición pública as actuacións do polígono agroforestal de iniciativa pública de Oímbra (Ourense).

Polígono agroforestal.- Anuncio do 22 de xuño de 2023 polo que se someten a exposición pública as actuacións do polígono agroforestal de iniciativa pública de Cualedro, no concello de Cualedro (Ourense).

BOP Pontevedra  5 DE XULLO (129)

O PORRIÑO

Incendios.- Aprobación provisional do plan municipal de prevención e defensa contra incendios do concello do Porriño.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias