NORMATIVA DO DÍA 10 DE XULLO DE 2023

Lingua azul: inclusión na zona de vacinación voluntaria ás provincia da Coruña e varias comarcas de Lugo.

DOUE  10 DE XULLO

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C243)

COMISIÓN EUROPEA

Convocatorias.- de propuestas y actividades conexas en el marco del programa de trabajo del Consejo Europeo de Investigación (CEI) para 2024 con arreglo al Programa Marco de Investigación e Innovación (2021-2027) «Horizonte Europa».

BOE  10 DE XULLO (161)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convenio.- Resolución de 29 de junio de 2023, de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, por la que se publica la Adenda de modificación del Convenio con Abanca Corporación Bancaria, SA, para facilitar los préstamos garantizados por el Instrumento Financiero de Gestión Centralizada.

Sanidad animal.- Resolución de 5 de julio de 2023, de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, por la que se modifica el Anexo II de la Orden APA/1251/2020, de 21 de diciembre, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la lengua azul. (Inclusión na zona de vacinación voluntaria fronte ao serotipo 4 do virus da lingua azul os territorios da provincia da Coruña e as comarcas de A Mariña Central, A Mariña Oriental, A Mariña Occidental, Terra Cha Guitiriz, Terra Cha Castro, Terra Cha Vilalba, Meira, Lugo, A Ulloa, Os Ancares y Fonsagrada, na provincia de Lugo.)

Seguros agrarios combinados.- Orden APA/745/2023, de 29 de junio, por la que se definen las explotaciones, animales y producciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, fechas de suscripción y los valores unitarios en relación con el seguro de explotación de apicultura comprendido en el correspondiente Plan de Seguros Agrarios Combinados.

DOG  10 DE XULLO (130)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

Convocatoria.- Orde do 27 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades privadas de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social para os anos 2023 a 2025, cofinanciada parcialmente pola Unión Europea no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS631A). (Extracto).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Polígono agroforestal.- Decreto 107/2023, do 22 de xuño, polo que se declara de utilidade pública e interese social o polígono agroforestal de iniciativa pública de Mirallos, no concello da Peroxa (Ourense).

Polígono agroforestal.- Decreto 108/2023, do 22 de xuño, polo que se declara de utilidade pública e interese social o polígono agroforestal de iniciativa pública de Prado de Miño, no concello de Castrelo de Miño (Ourense).

Polígono agroforestal.- Decreto 109/2023, do 22 de xuño, polo que se declara de utilidade pública e interese social o polígono agroforestal de iniciativa pública de San Amaro, no Concello de San Amaro (Ourense).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Parques eólicos.- Anuncio do 27 de xuño de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico A Espada, no concello de Agolada (Pontevedra) (expediente 2021/0139).

Extinción do convenio.- Anuncio do 23 de xuño de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se somete a información pública o expediente de extinción do convenio de Borducelo, número de elenco 2717538, do concello de Riotorto (expediente 36/2022).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 26 de xuño de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común de Brancio e Candelos, concello da Fonsagrada (Lugo) (expediente 6DES_2022).

BOP A Coruña  10 DE XULLO (130)

PADERNE

Incendios.- Convenio de colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia a FEGAMP e SEAGA – modificación do plan de prevención e defensa contra incendios forestais, para o establecemento dun sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias