NORMATIVA DO DÍA 13 DE XULLO DE 2023

Penalizacións por incumprimentos da PAC.

BOE  13 DE XULLO (166)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Información pública.- Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se acuerda someter a información pública el Estudio de Impacto Ambiental y Proyecto de mejora para el aprovechamiento en regadío de las 42 captaciones de las aguas subterráneas “A Limia 2022″.

DOG  13 DE XULLO (133)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Litoral.- Lei 4/2023, do 6 de xullo, de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

PAC.- Orde do 3 de xullo de 2023 pola que se definen as penalizacións por incumprimento dos requisitos de admisibilidade e compromisos das axudas relativas ás intervencións ambientais e climáticas, das obrigas da condicionalidade reforzada do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 e pola que se establecen os organismos de control da condicionalidade reforzada.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Cambio de uso.- Anuncio do 30 de xuño de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a agrícola dunha parcela na parroquia do Salto, no concello de Rodeiro (Pontevedra) (expediente 2022/0017).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Ordenación forestal.- Anuncio do 30 de xuño de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se somete a información pública o proxecto de ordenación forestal da Sofor Santa Juliana, S.L. e o seu estudo de impacto ambiental ordinario, no concello da Fonsagrada (código PO-00011150H).

BOP Pontevedra  13 DE XULLO (132)

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Levantamento de actas.- Resolución do 27 de xuño de 2023, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada LAT 220 kV DC Lousame-Tibo, nos concellos de Valga, Cuntis e Caldas de Reis, do que resulta como beneficiaria a empresa Red Eléctrica de España SAU, (expediente IN407A 2010/268-1).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias