NORMATIVA DO DÍA 17 DE XULLO DE 2023

- Axudas urgentes de la UE para sectores agricolas. España 81M€ - Calendario Laboral 2024 - Axudas Emprendemento PLus para apoiar o investimento e a creación de emprego.

DOUE  17 DE JULIO (L 180/21)

II. ACTOS NO LEGISLATIVOS

REGLAMENTOS

Ayuda urgente sectores agrícolas.- Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1465 de la Comisión de 14 de julio de 2023 por el que se concede ayuda financiera urgente a los sectores agrícolas afectados por problemas específicos que afectan a la viabilidad económica de los productores agrícolas.

BOE  17 DE JULIO (169)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

IRPF dietas.- Orden HFP/792/2023, de 12 de julio, por la que se revisa la cuantía de las dietas y asignaciones para gastos de locomoción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Uso vehículo particular.- Orden HFP/793/2023, de 12 de julio, por la que se revisa el importe de la indemnización por uso de vehículo particular establecida en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

DOG  17 DE XULLO (135)

III. OUTRAS DISPOSICIONS

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Calendario laboral 2024.- DECRETO 112/2023, do 29 de xuño, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2024.

Emprendemento Plus.- EXTRACTO da Orde do 13 de xullo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións Emprendemento Plus para apoiar o investimento e a creación de emprego co obxectivo de fortalecer e consolidar iniciativas de emprendemento de persoas autónomas e pemes, susceptibles de seren cofinanciadas no marco do programa Galicia Feder 2021-2027 (apoio ao investimento) e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para as anualidades 2023-2024 (código de procedemento TR880B).

AXENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA

Prazas experimentación agraria.- RESOLUCIÓN do 4 de xullo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras do procedemento de adxudicación de prazas de residencia e comedor nos centros de formación e experimentación agraria, e se convocan para o curso académico 2023/24 (código de procedemento MR207A).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

AAI explotación porcina Laracha.- ANUNCIO do 3 de xullo de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá publicidade á resolución pola que se revisa a autorización ambiental integrada 2007/0044_NAA/IPPC_211 para unha explotación porcina de porcas reprodutoras na Xesteira, parroquia de Lendo, concello da Laracha (A Coruña), cuxo titular é Promalia Proyectos, S.L.

Declaración Impacto Ambiental.- ANUNCIO do 4 de xullo de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de instalacións de conexión á rede eléctrica Beariz 400 kV-eixe leste, nos concellos de Beariz, Boborás e O Irixo (Ourense) (expediente 2021/0051).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- ANUNCIO do 30 de xuño de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se lles comunica aos posibles titulares de dereitos e intereses o acordo adoptado por este xurado, relativo ao deslindamento parcial do monte Panda, no concello de Pol (expediente 76_80/2021_4DES).

CMVMC.- ANUNCIO do 30 de xuño de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se comunica aos posibles titulares de dereitos e intereses o acordo adoptado por este xurado, relativo ao deslindamento parcial do monte Friol, concello de Friol (Lugo) (expediente 27_76/7DES_2022).

CMVMC.- ANUNCIO do 30 de xuño de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se comunica aos posibles titulares de dereitos e intereses o acordo adoptado por este xurado, relativo ao deslindamento parcial do monte Verducedo, Costa de Páramo e Costorias, parroquia de Saa, concello do Páramo (expediente 3DES_2020).

CMVMC.- ANUNCIO do 30 de xuño de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se lles comunica aos posibles titulares de dereitos e intereses o acordo adoptado por este xurado, relativo ao deslindamento parcial do monte Férveda, no concello do Corgo (expediente 16_78/2DES_2020).CMVMC.- ANUNCIO do 30 de xuño de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se comunica aos posibles titulares de dereitos e intereses, o acordo adoptado por este xurado, relativo ao deslindamento parcial do monte Seoane, no concello da Fonsagrada (expediente 107_77/1DES_

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias