NORMATIVA DO DÍA 18 DE XULLO DE 2023

Programa UNICO-Bono social

DOG  18 DE XULLO (136)

III. OUTRAS DISPOSICIONS

AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA

Bono social.- EXTRACTO da Resolución do 4 de xullo de 2023 pola que se convocan subvencións para o ano 2023, en réxime de concorrencia non competitiva, do Programa de emisión de bonos dixitais para colectivos vulnerables (Programa UNICO-Bono social), enmarcado no investimento C15.I3 do compoñente 15 do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU (código de procedemento AP400A).

CONSELLERIA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

Extracto.- Extracto da Orde do 30 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas e do imposto de sociedades, xestionado por esta consellería (código de procedemento BS623D).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMERA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parque eólico.- EXTRACTO da Resolución do 4 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorga autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Feás, sito nos concellos de Aranga e Coirós, promovido por Galenergy, S.L. (expediente IN408A2019/009).

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Informe Ambiental.- ANUNCIO do 3 de xullo de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico do Plan especial no medio rural. Montemaior. A Laracha, no concello da Laracha (expediente 2023AAE2780).

Informe Ambiental.- ANUNCIO do 3 de xullo de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da delimitación do núcleo rural de Salgueiros, no concello de Dumbría (expediente 2023AAE2784).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- ANUNCIO do 30 de xuño de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se comunica aos posibles titulares de dereitos e intereses o acordo adoptado por este xurado relativo ao monte Serra e Picato, no concello de Pol (expediente 103/80-7/2015).

CMVMC.- ANUNCIO do 30 de xuño de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se comunica aos posibles titulares de dereitos e intereses o acordo adoptado por este xurado relativo ao monte de Guldriz, no concello de Friol (expediente 92_80/2021_37).

CMVMC.- ANUNCIO do 30 de xuño de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se publica a resolución de clasificación de terreos adquiridos pola comunidade de Samarugo, propietaria do monte Toxoso, no concello de Vilalba (expediente 128/79).

BOP  18 DE XULLO (136)

ADMINISTRACION CENTRAL

MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL

Parque eólico.- Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se otorga a Enel Green Power España, s.l. autorización administrativa previa para el parque eólico Santuario de 161mw instalados, y sus infraestructuras de evacuación.

Parque eólico.- Resolución de 21 de abril de 2023, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se otorga a Enel Green Power España, autorización administrativa previa del parque eólico Barqueiro, de 126 mw y sus infraestructuras de evacuación.

Parque eólico.- Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se otorga a Enel Green Power España, s.l. autorización administrativa previa para el parque eólico Moeche de 50,4 mw instalados, y sus infraestructuras de evacuación.

Parque eólico.- Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se otorga a Enel Green Power España, s.l. autorización administrativa previa para el parque eólico Badulaque de 90 mw, y sus infraestructuras de evacuación.

Parque eólico.- Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se otorga a ENEL GREEN POWER ESPAÑA, S.L. autorización administrativa previa para el parque eólico TESOURO de 50,4 MW instalados, y sus infraestructuras de evacuación.

Parque eólico.- Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se otorga a Greenalia Wind Power Tornado, S.L.U. autorización administrativa previa para el parque eólico Tornado de 67,2 mw, y sus infraestructuras de evacuación.

Parque eólico.- Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se otorga a Greenalia Wind Power Orzar, S.L.U. autorización administrativa previa para el parque eólico ORZAR de 56 MW, y sus infraestructuras de evacuación.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias