NORMATIVA DO DÍA 19 DE XULLO

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais

BOE  19 DE XULLO (171)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Subvenciones.- Real Decreto 662/2023, de 18 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 146/2019, de 15 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional para la realización de actividades de especial interés para impulsar el papel de las mujeres en el desarrollo rural.

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Prestaciones.- Real Decreto 675/2023, de 18 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

Prestaciones.- Real Decreto 677/2023, de 18 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Contratos.- Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Objeto: Servicio para la obtención de información sobre precios de productos agrarios (2023-2024). Expediente: 20230000011C.

Contratos.- Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Objeto: Servicio para la obtención de información sobre precios de productos agrarios (2023-2024). Expediente: 20230000011C.

DOG  19 DE XULLO (137)

III. OUTRAS DISPOSICIONS

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Xuros.- RESOLUCIÓN do 11 de xullo de 2023 pola que se publica o tipo de xuro para o segundo semestre de 2023 para as operacións acollidas a diferentes convenios e programas de axuda.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMERA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA. INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parque eólico.- RESOLUCIÓN do 11 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorga a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Maxal, sito nos concellos de Rodeiro (Pontevedra), Antas de Ulla e Taboada (Lugo), promovido por Galenergy, S.L. (expediente IN408A 2019/040). (Extrato)

Parque eólico.- RESOLUCIÓN do 20 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorgan as autorizacións administrativas previa e de construción ao proxecto do parque eólico Paraño Oeste, sito nos concellos de Forcarei (Pontevedra) e Beariz (Ourense) e promovido por Eólica Galenova, S.L.U. (expediente IN661A DXIEM-02/11). (Extrato)

BOP  19 DE XULLO (137)

ADMINISTRACIÓN LOCAL

MUNICIPAL. SAN SADURNIÑO

Taxas.- Taxa pública para participación de persoas e empresas productoras ou expositoras na XIV Feira Rural

BOPPO  19 DE XULLO (139)

SECCIÓN NON OFICIAL

Comunidad de regantes.- Comunidad de regantes de Trapa y Fonteseca .Convocatoria de asemblea xeral para a constitución da comunidade de regantes

Comunidad de regantes.- Comunidad de regantes de Trapa y Fonteseca .Convocatoria a asemblea xeral para a aprobación dos estatutos polos cales a de rexerse a comunidade de regantes.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias