NORMATIVA DO DÍA 28 DE XULLO DE 2023

Asignación dereitos da reserva nacional.

BOE  28 DE XULLO (142)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Formación profesional.- Real Decreto 543/2023, de 27 de junio, por el que se establecen, actualizan y suprimen determinadas cualificaciones profesionales de las familias profesionales Actividades Físicas y Deportivas; Agraria; Hostelería y Turismo; Imagen Personal; Instalación y Mantenimiento; y Seguridad y Medio Ambiente, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

DOG  28 DE XULLO (143)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

DPB.- Resolución do 18 de xullo de 2023 pola que se notifican as resolucións do Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) relativas á asignación complementaria de dereitos de pagamento básico da reserva nacional da campaña de 2022, dos casos pendentes das campañas de 2018, 2019, 2020 e 2021 e a denegación das solicitudes de dereitos de pagamento básico da campaña de 2022 e dos casos pendentes das campañas de 2016 e 2019.

AXENCIA GALEGA DA CALIDADE ALIMENTARIA

Concesións.- Resolución do 17 de xullo de 2023 pola que se resolven as solicitudes de subvención convocadas pola Resolución do 21 de abril de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para programas de calidade desenvolvidos por consellos reguladores de denominacións de calidade agroalimentarias e se convocan para 2023 (código de procedemento MR302B).

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Concesións.- Resolución do 14 de xullo de 2023 pola que se dá publicidade aos beneficiarios das axudas concedidas durante o terceiro trimestre de 2022.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Instalacións eléctricas.- Resolución do 22 de xuño de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorgan as autorizacións administrativas previa e de construción e se declara a utilidade pública, en concreto, para a instalación de transporte secundario de enerxía eléctrica correspondente ao parque 220 kV da nova subestación de transporte de Fontefría 400/220 kV, no termo municipal de Covelo (Pontevedra), que promove Red Eléctrica de España (expediente IN407A 2013/112-4).

Parques eólicos.- Anuncio do 11 de xullo de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se lles notifica a varias persoas interesadas a resolución relativa á instalación eléctrica LAT 66 kV evacuación parque eólico Paxareiras II, sito no concello de Dumbría (A Coruña) e promovido por AV Paxareiras, S.L.U. (expediente IN408 2020/179). (Extracto)

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Cambio de uso.- Anuncio do 11 de xullo de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a Resolución do 10 de xullo de 2023, de autorización de cambio de actividade de forestal a agrícola das parcelas 208, 209, 211 e 212 do polígono 78, do concello de Antas de Ulla (Lugo).

BOP A Coruña  28 DE XULLO (143)

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Parques eólicos.- Corrección de errores de la Resolución de 17 de abril de 2023, de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se otorga a ENEL GREEN POWER ESPAÑA, S.L. autorización administrativa previa para el parque eólico TESOURO de 50,4 MW instalados, y sus infraestructuras de evacuación, ubicados en los términos municipales de A Capela y As Pontes de García Rodríguez, en la provincia de A Coruña.

BOP Ourense  28 DE XULLO (172)

COMUNIDADE DE USUARIOS E REGANTES DE SAN MARTIÑO (O BOLO)

Asemblea.- Convocatoria da xunta xeral. (Páx. 24).

BOP Pontevedra  28 DE XULLO (145)

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Levantamento de actas.- Convocatoria para o levantamento das actas previas á ocupación e ocupación definitiva de bens e dereitos afectados polo procedemento expropiatorio derivado da execución das obras do “proxecto de ampliación da EDAR Paxariñas” (Sanxenxo).

Levantamento de actas.- Anuncio de la subdirección general de dominio público hidráulico e infraestructuras de la dirección general del agua del ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico, de convocatoria para el levantamiento de las actas previas a la OC. (Sanxenxo).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias