NORMATIVA DO DÍA 31 DE XULLO DE 2023

Axudas para a execución de medidas de promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países.

DOUE  31 DE XULLO

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C268)

COMISIÓN EUROPEA

DO Ribera del Duero.- Publicación de una comunicación de aprobación de una modificación normal del pliego de condiciones de una denominación del sector vitivinícola, tal como se menciona en el artículo 17, apartados 2 y 3, del Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión 2023/C 268/07.

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C271)

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Organizaciones de productores.- Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 15 de junio de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État — Francia) — Saint-Louis Sucre / Premier ministre, Ministre de l’Agriculture y de l’Alimentation, SICA des betteraviers d’Etrepagny [Procedimiento prejudicial — Agricultura — Organización común de mercados — Reglamento (UE) n.° 1308/2013 — Estatutos de organizaciones de productores — Artículo 153, apartado 1, letra b) — Regla de pertenencia de los miembros a una sola organización de productores — Alcance — Artículo 153, apartado 2, letra c) — Control democrático de la organización de productores y de las decisiones adoptadas en su seno por los miembros productores — Control que ejerce una persona sobre determinados miembros de la organización de productores].

BOE 31 DE XULLO (181)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA

Convenio.- Resolución 420/38309/2023, de 20 de julio, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Xunta de Galicia, para la prevención de incendios forestales en Galicia para la campaña de 2023.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Ganado porcino.- Resolución de 21 de julio de 2023, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica la de 18 de julio de 2023, por la que se aprueba el programa de cría de las razas porcinas Duroc, Landrace, Large White y Pietrain y el programa de difusión de la mejora.

DOG  31 DE XULLO (144)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 19 de xullo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para a execución de medidas de promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países e se convocan para o ano 2024 (código de procedemento MR440D). (Extracto)

Incendios.- Resolución do 19 de xullo de 2023 pola que se publica a sexta addenda ao convenio de colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia, a Fegamp e Seaga en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais para o establecemento dun sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Cambio de uso.- Anuncio do 14 de xullo de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a agrícola dunha parcela nas parroquias de Madelos, Ramelle e Rocha, no concello de Friol (Lugo) (expediente 2022/0179).

BOP Ourense  31 DE XULLO (174)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Incendios.- Exposición pública do expediente 2023/10781K: “Interlumes, defensa contra incendios forestais na fronteira hispanolusa”. (Páx. 2).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias