NORMATIVA DO DÍA 1 DE AGOSTO DE 2023

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE  1 DE AGOSTO

LEGISLACIÓN (L193)

REGLAMENTOS

Estadísticas.- Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1579 de la Comisión de 31 de julio de 2023 por el que se establecen normas para la aplicación del Reglamento (UE) 2022/2379 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las estadísticas sobre precios agrícolas.

DOG  1 DE AGOSTO (145)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Concesións.- Resolución do 19 de xullo de 2023, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se publican as axudas concedidas en virtude da Orde do 29 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais e se convocan na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2022 (código de procedemento TR852A).

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Concesións.- Resolución do 20 de xullo de 2023 pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 29 de decembro de 2022 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de investimento en actividades non agrícolas, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Plan de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2023, mediante tramitación anticipada de gasto (código de procedemento MR708A).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 12 de xullo de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se emprazan varios propietarios da zona de concentración parcelaria de Arantón-Santa Sabiña (Santa Comba) para ser notificados por comparecencia da resolución de ampliación do prazo para corta de arboredo.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias