NORMATIVA DO DÍA 3 DE AGOSTO DE 2023

Axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas especializadas en produción vexetal. Retirada de DPB do ano 2023 e complementaria 2022.

BOE  3 DE AGOSTO (184)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Premios.- Orden APA/929/2023, de 21 de julio, por la que se concede el Premio Alimentos de España Mejor Bebida Espirituosa con Indicación Geográfica, año 2023.

Premios.- Orden APA/930/2023, de 21 de julio, por la que se concede el Premio Alimentos de España Mejores Quesos, año 2023.

Premios.- Orden APA/931/2023, de 21 de julio, por la que se concede el Premio Alimentos de España Mejores Vinos, año 2023.

DOG  3 DE AGOSTO (147)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 24 de xullo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas especializadas en produción vexetal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento MR419A). (Extracto) (Ata o luns 4 de setembro)

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

DPB.- Resolución do 24 de xullo de 2023 pola que se notifica a retirada de dereitos de pagamento básico do ano 2023 e retirada complementaria do ano 2022.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Resolución do 20 de xullo de 2023, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción e a aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico), do proxecto de solución de evacuación conxunta dos parques eólicos Outeiro Grande e Monte Festeiros, emprazado nos concello de Silleda, A Estrada e Forcarei da provincia de Pontevedra (IN408A 2020/180).

BOP A Coruña  3 DE AGOSTO (147)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesións.- Resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa DP0031: programa de axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito do medio ambiente durante o 2023.

BOP Pontevedra 3 DE AGOSTO (149)

COMUNIDAD DE REGANTES LEVADA NOVA DE CELEIROS (PONTEAREAS)

Asemblea.- Xunta xeral para a aprobación de ordenanzas e regulamentos.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias