NORMATIVA DO DÍA 7 DE AGOSTO DE 2023

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE  7 DE AGOSTO (187)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Convenio.- Resolución de 28 de julio de 2023, de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., por la que se publica el Convenio con la Organización Interprofesional del Vino de España, para la promoción internacional de los vinos de España.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Seguridad Social. Gestión informatizada.- Resolución de 26 de julio de 2023, de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se regula la tramitación electrónica automatizada de la emisión de resoluciones derivadas de trámites relativos a situaciones de inactividad de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social.

DOG  7 DE AGOSTO (149)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Concesións.- Resolución do 24 de xullo de 2023, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se procede á publicación das axudas concedidas en virtude da Orde do 31 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais e se convocan na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2023 (código de procedemento TR852A).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Información pública.- Anuncio do 6 de xullo de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización ambiental integrada e o estudo de impacto ambiental para unha planta de produción de hidróxeno verde no encoro de Touro, concello de Vila de Cruces (Pontevedra). Titular Tasga Renovables, S.L. (expediente 2023-IPPC-I-34).

BOP Lugo  7 DE AGOSTO (180)

PALAS DE REI

Incendios.- Plan municipal de prevención de incendios forestais.

BOP Ourense  7 DE AGOSTO (180)

XINZO DE LIMIA

Pataca.- Bases para participar na Feira do Comercio Local 2023 organizada polo Concello de Xinzo de Limia. (Páx. 17)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias