NORMATIVA DO DÍA 14 DE AGOSTO DE 2023

Información pública do Plan de xestión de residuos municipais de Galicia 2023-2030.

BOE  14 DE AGOSTO (193)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convenios.- Resolución de 3 de agosto de 2023, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la que se publica el Convenio con la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, para la promoción de los productos de alimentación y bebidas en los mercados internacionales, a través de ferias y certámenes en los años 2023 y 2024.

Sanidad animal.- Resolución de 9 de agosto de 2023, de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, por la que se modifican los Anexos I y II de la Orden APA/1251/2020, de 21 de diciembre, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la lengua azul. (Amplía zonas en provincias de Toledo, Ciudad Real, Albacete y Cuenca)

DOG 12 DE AGOSTO (154)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concesións.- Resolución do 2 de agosto de 2023, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que se resolven as solicitudes de subvención convocadas pola Orde do 30 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2023 (procedemento MR340A), modificada pola Orde do 17 de abril de 2023.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA Información pública.- Anuncio do 7 de agosto de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete ao trámite de información pública o documento do Plan de xestión de residuos municipais de Galicia 2023-2030.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias