UNIÓNS AGRARIAS INSISTE NA NECESIDADE DE QUE A XUNTA VETE O ACCESO A AXUDAS A INDUSTRIAS SANCIONADAS

Considera inaceptable que se dea carta branca ás firmas que discriminen ao sector produtor galego ou que incorran en incumprimentos graves da Lei de Cadea

Santiago, 18 de agosto de 2023.- Unións Agrarias volve incidir na necesidade de que a Xunta teña en conta o comportamento das industrias agroalimentarias e vete o acceso a axudas públicas daquelas que incorran en incumprimentos graves da Lei de Cadea. A organización agrogandeira fai un chamamento para que a administración autonómica aproveite os mecanismos dos que dispón para velar polo cumprimento da legalidade e preservar os dereitos do sector produtor. Nese senso, insta ao goberno galego a volver incluír no listado de requisitos de acceso á liña de axudas para investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios o veto eliminado en abril. Así como a introducir cláusulas que impidan o acceso das firmas que incorran en comportamentos discriminatorios cara ás ganderías da nosa Comunidade a esta e outras posibles liñas de financiamento autonómico.

O 27 de xaneiro publicábanse as bases e a convocatoria para 2023 das axudas para investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios. Un texto que, tal e como Unións Agrarias levaba tempo demandando, por primeira vez recollía o veto expreso aos solicitantes “que foran obxecto de sanción firme grave ou moi grave en base ao previsto na Lei de medidas para mellorar o funcionamento da cadea alimentaria nos dous años anteriores á data da solicitude ou pagamento da axuda”. Ademais, establecíase a obriga de devolver a contía percibida no caso de que os beneficiarios fosen obxecto de sanción nos cinco anos posteriores ao pagamento desa contía. Porén, tres meses despois a Consellería desdecíase e deixaba na estacada a agricultores e gandeiros publicando no DOG unha modificación dese texto que eliminaba ese condicionante por consideralo “unha penalización excesiva carente da requirida proporcionalidade para a infracción cometida”.

Unións Agrarias non entende que Medio Rural opte por ollar cara outro lado e repartir cartos públicos sen ter en conta o comportamento e o cumprimento da legalidade por parte dos beneficiarios. A organización agrogandeira considera intolerable que a Xunta de Galicia conceda carta branca ás industrias para actuar ao seu antollo e que non lle trema o pulso ante a posibilidade de premiar con cartos públicos a quen ignora as súas obrigas e a legalidade vixente. Nese senso, a organización lembra que o que se demanda é a aplicación do mesmo criterio que a administración xa emprega noutros casos, por exemplo excluíndo do acceso a liñas públicas de axuda a empresas ou autónomos que non estean ao corrente nos pagos á Seguridade Social. “Ninguén se escandaliza porque isto sexa así nen se cuestiona a proporcionalidade dunha medida que probablemente terá importantes consecuencias para as pequenas empresas. Porén, a administración cuestiona a proporcionalidade da mesma medida para industrias con ingresos millonarios, mesmo cando estes son obtidos a custa de ignorar a legalidade vixente e os dereitos de agricultores e gandeiros”.

A organización lembra que o mantemento deste veto, xunto ao endurecemento das sancións cometidas polas industrias e a publicidade das mesmas son medidas indispensables para garantir o cumprimento da Lei de Cadea. Nese senso, insta á administración a actuar con contundencia e a sentar as bases para que incumprir a lexislación teña consecuencias.

Unións Agrarias destaca ademais que esta marcha atrás pon en risco a credibilidade da AICA galega. Unha ferramenta que xa viña tendo dificultades de funcionamento pola súa deficiente dotación e os escasos medios técnicos e humanos e que agora se ve reducida a un simple adorno. 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias