NORMATIVA DO DÍA 31 DE AGOSTO DE 2023

Modificación das normas de presentación de declaracións e comunicacións do sector vitícola de Galicia.

BOE 31 DE AGOSTO (208)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Dominio público hidráulico. Calidad de las aguas. Suelos contaminados.- Real Decreto 665/2023, de 18 de julio, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril; el Reglamento de la Administración Pública del Agua, aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29 de julio; y el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

DOG 31 DE AGOSTO (165)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Potencial vitícola.- Orde do 25 de agosto de 2023 pola que se modifican normas procedementais do Decreto 256/2011, do 7 de decembro, polo que se regula o potencial de produción vitícola de Galicia (códigos de procedemento MR441B e MR441C).

BOP A Coruña 31 DE AGOSTO (166)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesións.- Resolución número 2023/32482 do 23 de agosto de 2023 pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa DP0031: axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito do medio ambiente durante o 2023.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias