NORMATIVA DO DÍA 5 DE SETEMBRO DE 2023

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 5 DE SETEMBRO

REGLAMENTOS (L218)

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Productos ecológicos.- Reglamento Delegado (UE) 2023/1686 de la Comisión de 30 de junio de 2023 que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2021/1698 en lo que respecta a determinados requisitos de procedimiento para el reconocimiento de las autoridades de control y los organismos de control competentes para llevar a cabo controles de los operadores y grupos de operadores certificados ecológicos y de los productos ecológicos en terceros países, y a determinados requisitos sobre su supervisión.

DOG 5 DE SETEMBRO (168)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Concesións.- Resolución do 23 de agosto de 2023, da Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 22 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa I de Hostalaría, de apoio ao sector da hostalaría (TR500C), e do Programa II Outras actividades pechadas (TR500D), e se procede á súa convocatoria para 2021.

Concesións.- Resolución do 23 de agosto de 2023, da Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se dá publicidade das axudas concedidas da Orde do 17 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do II Plan de rescate das persoas traballadoras autónomas e ás microempresas afectadas pola COVID-19 mediante o Programa I de persoas traballadoras autónomas (TR500A) e do Programa II de microempresas (TR500B), susceptible de ser financiada parcialmente polo Fondo Social Europeo (FSE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2021.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Instalación eléctrica.- Anuncio do 21 de agosto de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se lles notifica a varios interesados a solicitude de declaración de utilidade pública dunha instalación eléctrica no concello da Fonsagrada (expediente IN407A 2023/24-2).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias