NORMATIVA DO DÍA 12 DE SETEMBRO DE 2023

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 12 DE SETEMBRO

LEGISLACIÓN (L224)

REGLAMENTOS

Fitosanitarios.- Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1757 de la Comisión de 11 de septiembre de 2023 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas bensulfuron, clormecuat, clorotoluron, clomazona, daminozida, deltametrina, eugenol, fludioxonil, flufenacet, flumetralina, fostiazato, geraniol, MCPA, MCPB, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etilo, quizalofop-P-tefuril, 5-nitroguayacolato de sodio, o-nitrofenolato de sodio, p-nitrofenolato de sodio, fluoruro de sulfurilo, tebufenpirad, timol y tritosulfurón).

BOE 12 DE SETEMBRO (218)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convenio.- Resolución de 5 de septiembre de 2023, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, por la que se publica el Convenio con la Asociación Española de Agricultura de Conservación Suelos Vivos, para la promoción de la agricultura de conservación en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común 2023-2027 de España.

DOG 12 DE SETEMBRO (173)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Convenios.- Resolución do 5 de setembro de 2023 pola que se publican os convenios de colaboración asinados no segundo cuadrimestre de 2023.

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Eólicos.- Resolución do 5 de setembro de 2023 pola que se convoca a xornada Réxime xurídico da enerxía eólica na Comunidade Autónoma de Galicia: perspectiva xurisdicional e administrativa.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Autorización ambiental integrada.- Anuncio do 4 de agosto de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada para a planta de produción de leite UHT, leite en po e outros produtos lácteos de Leche Celta, S.L., no concello de Pontedeume, provincia da Coruña (expediente 2020-IPPC-M-33).

Declaración de impacto ambiental.- Anuncio do 30 de agosto de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto Ampliación dunha fábrica de produción de pensos en Sada, no concello de Sada (expediente 2021/0042).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Acordo do 7 de setembro de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto de execución do parque eólico Carballal, no concello da Pastoriza (expediente IN408A/2018/016).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Pataca.- Anuncio do 29 de agosto de 2023, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, polo que se publica a resolución pola que se fai pública a relación de localidades autorizadas para a produción da pataca de sementeira en Galicia durante a campaña 2023/2024. (Santa María de Castelo en Taboada)

BOP A Coruña 12 DE SETEMBRO (174)

TORDOIA

Natalidade.- Acordo do pleno de data 30/08/2023 do Concello de Tordoia, polo que se aproba inicialmente a ordenanza municipal nº 29, que regula as bases para a concesión de axudas a prol da natalidade.

BOP Ourense 12 DE SETEMBRO (210)

SUBDELEGACIÓN DO GOBERNO DE PONTEVEDRA

Instalación solar fotovoltaica.- Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se otorga a Amber Solar Power Veintinueve, S.L. la autorización administrativa previa para la instalación solar fotovoltaica “ISF A Gudiña Solar”, de 55,7 MW de potencia instalada, y sus infraestructuras de evacuación, ubicados en los términos municipales de A Gudiña, Viana do Bolo y Vilariño de Conso, en la provincia de Ourense. (Páx. 2)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias