NORMATIVA DO DÍA 3 DE OUTUBRO DE 2023

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 3 DE OUTUBRO

COMUNICACIONES E INFORMACIONES

Leche.- Comunicación relativa a la publicación de las cantidades de producción de leche cruda a que hace referencia el artículo 149, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.

DOG 3 DE OUTUBRO (188)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Concesións.- Resolución do 19 de setembro de 2023, da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 14 de abril de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento IN201G; Diario Oficial de Galicia número 82, do 28 de abril).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Corrección de erros.- do Decreto 132/2023, do 14 de setembro, polo que se declara de utilidade pública e interese social o polígono agroforestal de iniciativa pública de San Miguel, no concello de Valga (Pontevedra).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 19 de setembro de 2023, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común Rosedo, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Carbuíz, A Celareira, Espadanedo, O Mato, Ovellariza e San Pedro, no concello de Xunqueira de Espadanedo.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias