NORMATIVA DO DÍA 17 DE OUTUBRO DE 2023

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 17 DE OUTUBRO

DECISIONES

OMG.- Decisión de Ejecución (UE) 2023/2134 de la Comisión, de 13 de octubre de 2023, por la que se autoriza la comercialización de productos que se compongan de maíz modificado genéticamente MON 87419, lo contengan o se hayan producido a partir de él, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo.

DOG 17 DE OUTUBRO (197)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL

Concesións.- Resolución do 6 de outubro de 2023 pola que se dá publicidade das axudas concedidas e denegadas e ás solicitudes non admitidas a trámite e desistidas no ano 2023, ao abeiro da Resolución do 26 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2023, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN500A).

Concesións.- Resolución do 6 de outubro de 2023 pola que se dá publicidade das axudas concedidas e denegadas e ás solicitudes non admitidas a trámite e desistidas no ano 2023, ao abeiro da Resolución do 20 de marzo de 2023 pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan para o ano 2023 en réxime de concorrencia competitiva as axudas á valorización e á segunda transformación da industria forestal galega e do contract (código de procedemento IN500B).

BOP A Coruña 17 DE OUTUBRO (198)

TOQUES

Madeira.- Aprobación inicial da modificación da “Ordenanza municipal reguladora das operacións forestais de corta, depósito e transporte de madeira no Concello de Toques”.

Natalidade.- Aprobación inicial da nova “Ordenanza municipal reguladora para a concesión de axudas para a promoción e fomento da natalidade e o asentamento da poboación no Concello de Toques”.

BOP Lugo 17 DE OUTUBRO (238)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Concesións.- Relación de subvencións directas (nominativas e excepcionais) tramitadas dende a área de medio rural e do mar, e mocidade da deputación provincial de Lugo, no terceiro trimestre do ano 2023.

Concesións.- Relación de subvencións directas (nominativas e excepcionais) tramitadas pola sección de promoción económica e emprego da deputación provincial de Lugo correspondentes ao terceiro trimestre do 2023.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias