NORMATIVA DO DÍA 18 DE OUTUBRO DE 2023

Modificación da porcentaxe de xustificación das axudas de reestruturación de viñedo.

DOUE 18 DE OUTUBRO

REGLAMENTOS

FEAGA.- Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2155 de la Comisión, de 17 de octubre de 2023, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/128 en lo que respecta a determinados requisitos de notificación aplicables a las comunicaciones en formato electrónico relativas al FEAGA.

Porcino.- Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2156 de la Comisión, de 17 de octubre de 2023, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1375 en lo que respecta a determinados requisitos de información que deben cumplir los Estados miembros exentos de análisis para detectar la presencia de triquinas en la carne y las canales de cerdos domésticos en los mataderos.

PEPAC.- Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2157 de la Comisión, de 17 de octubre de 2023, por el que se modifica y corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1475 con respecto a la descripción de la estructura de los códigos presupuestarios y el tipo y formato de la información que debe remitirse a efectos de seguimiento y evaluación de los planes estratégicos de la PAC.

BOE 18 DE OUTUBRO (249)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Sector agrario.- Real Decreto 785/2023, de 17 de octubre, por el que se desarrollan determinadas disposiciones de la Unión Europea que establecen medidas para responder a problemas específicos en los sectores de frutas y hortalizas y vitivinícola causados por fenómenos meteorológicos adversos y por las perturbaciones del mercado.

V. ANUNCIOS

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE ESPAÑA.

Convocatoria.- Anuncio de convocatoria de la línea de ayudas de mentoring Internacional del Programa “Mentoring y Apoyo a la Internacionalización de la pyme”.

DOG 18 DE OUTUBRO (198)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

Centros de atención a persoas maiores.- Orde do 10 de outubro de 2023 pola que se modifica a Orde do 18 de abril de 1996, pola que se desenvolve o Decreto 243/1995, do 28 de xullo, no relativo á regulación das condicións e dos requisitos específicos que deben cumprir os centros de atención a persoas maiores.

II. AUTORIDADES E PERSOAL

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Cesamento.- Decreto 136/2023, do 10 de outubro, polo que se dispón o cesamento dun membro do Consello Económico e Social de Galicia.

Nomeamento.- Decreto 137/2023, do 10 de outubro, polo que se nomea un membro do Consello Económico e Social de Galicia.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Modificación das bases.- Orde do 5 de outubro de 2023 pola que se modifica a Orde do 1 de agosto de 2023, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas, destinadas ao financiamento do Programa de apoio a mulleres nos ámbitos rural e urbano, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o exercicio de 2023 (código de procedemento TR332E).

Concesións.- Resolución do 6 de outubro de 2023, da Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas en virtude da Orde do 12 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas para a conciliación da persoa traballadora autónoma e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento TR341R).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Fragas do Eume.- Anuncio do 5 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, sobre o acordo de emprazamento no procedemento ordinario 4246/2023 do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Sección Segunda, no recurso contencioso-administrativo interposto polo Concello de Pontedeume, contra o Decreto 21/2023, do 2 de marzo, polo que se modifica o Decreto 211/1996, do 2 de maio, polo que se aproba o Plan de ordenación dos recursos naturais do espazo natural das Fragas do Eume, e polo que se aproba o Plan reitor de uso e xestión do parque natural das Fragas do Eume.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Resolución do 18 de setembro de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se somete a información pública a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, do proxecto do parque eólico Castro Valente, sito nos concellos da Estrada, Pontecesures e Valga (Pontevedra) e Padrón (A Coruña) e promovido por Iberdrola Renovables Galicia, S.A. (IN408A/2020/066).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 4 de outubro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 3 de outubro de 2023, relativa á solicitude de deslindamento formulada polos representantes dos montes veciñais en man común de Castromil, o de Montes de Dehesa, Castelo e Zureiro, e entre o propio monte de Castromil e o de Cádavos, no concello da Mezquita.

CMVMC.- Anuncio do 4 de outubro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 3 de outubro de 2023, relativa á solicitude de deslindamento formulada polos representantes dos montes veciñales en man común Portela de Fraga e o Comunal de Veiga de Nostre e Sanguñedo nos concellos de Riós e Castrelo do Val, e entre o propio Portela de Fraga e o Comunal de Parada, nos concellos de Riós e A Gudiña.

BOP Pontevedra 18 DE OUTUBRO (201)

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Calendario laboral.- Calendario laboral 2024.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias