NORMATIVA DO DÍA 24 DE OUTUBRO DE 2023

Axudas para facilitar o financiamento da adquisición de uva polas adegas.

DOG 24 DE OUTUBRO (202)

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Convocatoria.- Resolución do 16 de outubro de 2023 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para facilitar o financiamento da adquisición de uva polas adegas de elaboración de viño acollido ás denominacións de orixe e indicacións xeográficas protexidas vitivinícolas galegas para a campaña 2023, e se convocatoria para o ano 2023 en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG408F). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Acordo do 29 de setembro de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto da LAT 220 kV evacuación dos parques eólicos Feás e Seselle (anteriormente denominada LAT 220 kV evacuación dos parques eólicos Fontella, Feás e Seselle), nos concellos de Aranga, Coirós, Oza-Cesuras e Abegondo (expediente IN408A 2021/024).

Instalación eléctrica.- Acordo do 29 de setembro de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción e a declaración de utilidade pública dunha instalación eléctrica no concello do Saviñao (expediente IN407A 2022/253-2).

BOP A Coruña 24 DE OUTUBRO (203)

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Parques eólicos.- Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se desestima la solicitud de Enel Green Power España, S.L., de autorización administrativa previa del parque eólico CAAVEIRO, de 78 MW de potencia instalada, y de su infraestructura de evacuación, en la provincia de A Coruña, acordando el archivo del expediente PEol-431.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Instalación eléctrica.- Acordo do 17 de outubro do 2023 da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de outorgamento das autorizacións administrativas previa e de construción e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución de enerxía eléctrica no termo municipal de Valdoviño (expediente IN407A 2023/392-1).

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Convocatoria.- Bases reguladoras do programa DP0031 de axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito do medio ambiente durante o ano 2024.

Convocatoria.- Bases reguladoras do programa DP0036 de axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de investimentos no ámbito do medio ambiente durante o ano 2024.

Convocatoria.- Acordo da Xunta de Goberno do 20 de outubro de 2023 de aprobación das Bases reguladoras de subvencións dirixida ás asociacións, federacións e agrupacións de asociación de cazadores da provincia da Coruña para actividades (FO028ABIS 2024).

Convocatoria.- Acordo da Xunta de Goberno de 20 de outubro de 2023 polo que se aproban as Bases reguladoras do programa de subvencións dirixido ás organizacións profesionais agrarias e labregas da provincia da Coruña para a realización de actividades (OPAs 2024).

TORDOIA

Natalidade.- Aprobación definitiva da ordenanza municipal nº 29, reguladora das bases para a concesión de axudas a prol da natalidade.

BOP Pontevedra 24 DE OUTUBRO (205)

LALÍN

Premios.- Bases reguladoras dos premios de XX concurso de cartas “Dillo a quen maltrata 2023” do concello de Lalín.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias