NORMATIVA DO DÍA 26 DE OUTUBRO DE 2023

Convocatoria da deputación da Coruña do programa de subvencións dirixido ás entidades asociativas agrarias, labregas, gandeiras, forestais e asociacións de cazadores da provincia da Coruña para a realización de investimentos durante o ano 2024.

DOUE 26 DE OUTUBRO

REGLAMENTOS

Producción ecológica.- Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2229 de la Comisión, de 25 de octubre de 2023, por el que se modifica y corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1165 de la Comisión por el que se autorizan determinados productos y sustancias para su uso en la producción ecológica y se establecen sus listas.

BOE 26 DE OUTUBRO (256)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convenios.- Resolución de 19 de octubre de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de modificación del Convenio con la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, S.M.E., para actuar como entidad colaboradora en el marco de las líneas de ayuda a la financiación del sector agroalimentario y pesquero.

DOG 26 DE OUTUBRO (204)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Acordo do 19 de outubro de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción e o estudo de impacto ambiental (EIA) do proxecto de execución do parque eólico Pena do Pico, nos concellos de Becerreá e Baralla (expediente IN408A/2018/010).

BOP A Coruña 26 DE OUTUBRO (205)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Convocatoria.- Bases reguladoras do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para realizar actividades culturais durante o ano 2024.

Convocatoria.- Bases reguladoras do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para realizar investimentos culturais durante o ano 2024.

Convocatoria.- Bases reguladoras do programa de subvencións a entidades da provincia, sen ánimo de lucro, para a realización de actividades de fomento da actividade física e do deporte.

Convocatoria.- Bases reguladoras, en réxime de concorrencia competitiva, do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o mantemento de centros de servizos sociais no ano 2024.

Convocatoria.- Bases reguladoras, en réxime de concorrencia competitiva, do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o mantemento de programas e servizos en materia de servizos sociais.

Convocatoria.- Bases reguladoras, en réxime de concorrencia competitiva, do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o mantemento en políticas de xénero no ano 2024.

Convocatoria.- Bases reguladoras, en réxime de concorrencia competitiva, do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para investimento en políticas de xénero no ano 2024.

Convocatoria.- Bases reguladoras da convocatoria do programa de subvencións dirixido ás entidades asociativas agrarias, labregas, gandeiras, forestais e asociacións de cazadores da provincia da Coruña para a realización de investimentos durante o ano 2024

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias